Uwaga! Ciasteczka!

Obiektyw.info stosuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce cookies.

Wydrukuj tę stronę

21 października wybory samorządowe

27 wrzesień 2018
Bona Fides

Zachęcam wszystkich do udziału w wyborach. Wasz głos jest bardzo ważny!!!!!

W nadchodzących wyborach samorządowych grodziscy  wyborcy będą głosować między innymi na kandydatów na radnych rady gminy, rady powiatu, sejmiku wojewódzkiego i burmistrza. Każdy wyborca otrzyma 4 kartki ( w różnych kolorach) i na każdej z nich będzie mógł zagłosować tylko na jednego kandydata. Łącznie może oddać 4 ważne głosy.

Prawdziwe święto demokracji.

To jedyny dzień w którym decyzja należy do mieszkańców, podejmują ją w głosowaniu powszechnym wybierając radę gminy - organ stanowiący i kontrolny, oraz burmistrza - organ wykonawczy.

Co robi radny?

Radny jest obowiązany brać udział w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.

Czym zajmuje się rada gminy?

Do kompetencji rady gminy należą co do zasady wszystkie sprawy, które są w zakresie działania gminy (o ile ustawy nie stanowią inaczej).

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in.:  uchwalanie statutu gminy, ustalanie wynagrodzenia wójta (burmistrza prezydenta), ustalanie kierunków jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności. Rada gminy powołuje i odwołuje skarbnika gminy na wniosek burmistrza, uchwala budżet gminy, rozpatruje sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmuje uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu.

Rada gminy uchwala też studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jak również programy gospodarcze.

Ustala też zakres działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków na realizację przypisanych im zadań. Podejmuje również uchwały w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. Co ważne, rada gminy kontroluje działalność burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.

Rola kontrolna jest bardzo ważna. Odważni radni są w stanie ograniczyć zbyteczne wydatki, rozliczyć z wykonanego budżetu podczas sesji absolutoryjnej. Takiej oceny niezależni radni dokonywali  zawsze, a wyrażane opinie i uwagi można znaleźć w protokółach rady (sesje czerwcowe).

Radny musi mieć odwagę mówić co w jego ocenie jest ważne, a co może poczekać, na rzecz codziennych ludzkich potrzeb. Każdemu kandydatowi, który tak pojmuje rolę samorządu życzę powodzenia.

 

Uwaga!

Radny jednoosobowo nie podejmuje żadnych decyzji. Swoje uwagi, wnioski, czy spostrzeżenia zgłasza na problemowych komisjach, sesjach, czy poprzez składane interpelacje.

Decyzje tak, czy inaczej podejmowane są większością głosów na sesjach Rady Miejskiej.

Rada podejmuje decyzje, wykonanie należy do Burmistrza.

 

Alicja Pytlińska - radna niezależna Grodziszczanie.