Relacja z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego z 16 i 23 marca 2016 r - Obiektyw.info

Uwaga! Ciasteczka!

Obiektyw.info stosuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce cookies.

Relacja z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego z 16 i 23 marca 2016 r

01 kwiecień 2016

 

Relacja z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego, które odbyło się w dniu 16 marca 2016 roku.

Na posiedzeniu Zarząd przyjął sprawozdanie z działalności merytorycznej Muzeum im. Anny  i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku za 2015 rok.

Wyrażono zgodę na utworzenie klasy sportowej w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim oraz klasy sportowej i klasy o profilu z elementami wiedzy o bezpieczeństwie narodowym w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Nr 1 w Milanówku. Wstępnie Zarząd wyraził zgodę na utworzenie z dniem 1 września 2016 roku drugiego stanowiska wicedyrektora w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim. Ostateczna decyzja nastąpi po naborze uczniów do klas pierwszych.

Ponadto Zarząd przyjął i przekazał Radzie Powiatu Grodziskiego projekty uchwał w następujących sprawach:

-  ustanowienia w Powiecie Grodziskim roku 2016 rokiem Powiatowych Obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski i Powstania Państwa Polskiego;

- zmiany uchwały Nr 98/XIII/15 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka funkcjonujących na terenie powiatu grodziskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania;

– zmiany Statutu i nazwy Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim;

- rocznej oceny działalności warsztatu terapii zajęciowej działającego przy Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczym KSN AW w Milanówku za rok 2015;

- rocznej oceny z działalności warsztatu terapii zajęciowej działającego przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych MALWA PLUS w Grodzisku Mazowieckim za rok 2015;

- obniżenia dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2016;

-określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane Powiatowi Grodziskiemu;

- zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2016 rok.

Zarząd przyjął i przekazał Radzie Powiatu sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w roku 2015 oraz sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim w okresie od 01.01. do 31.12.2015 r.

Ponadto na posiedzeniu Zarząd podjął uchwały w sprawach:

-zatwierdzenia wyniku postępowania i udzielenia zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na „Zakup wraz z dostawą materiałów promocyjnych na potrzeby promocji Powiatu Grodziskiego”;

- przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie „Remontu drogi dojazdowej i utwardzenie placu manewrowego przy ulicy Żyrardowskiej 48 w Grodzisku Mazowieckim”;

W związku ze zmianą przepisów o ochronie i wiążącymi się z tym kosztami
na zatrudnienie ochrony z bronią, wyrażono zgodę na zwiększenie dotacji na 2016 r.
dla Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku. Faktyczna kwota zostanie przyznana po wyłonieniu firmy w drodze przetargu.

Starosta przedstawił informację na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Książenice i Urszulin po północnej stronie ulicy Olszowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki, który będzie sporządzany na podstawie uchwały Nr 317/2016 z dnia 24 lutego 2016 r.

 

Relacja z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego, które odbyło się w dniu 23 marca 2016 roku.

 

Zarząd wyraził zgodę na podjęcie współpracy przez Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim z Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.  

Podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia porozumienia wypłaty odszkodowania za grunt pod poszerzenie drogi powiatowej nr 1505W ul. Mazowieckiej we wsi  Osowiec.  

Ponadto postanowiono wypowiedzieć dotychczasową umowę najmu pomieszczeń w przychodni zdrowia w Milanówku przy ul. Piasta 30 z Panem Janem K. Nowakiem w ramach prowadzonej przez niego działalności „NSZOZ Neurologia i EEG” oraz podjęto decyzję o podpisaniu umowy najmu na okres 3 lat z firmą „Poradnia Neurologiczna i EEG s. c. J. K. Nowak, I. Nowak, M. Wąsikowski”.

Na posiedzeniu Zarząd podjął uchwały w sprawach:

- przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę pomieszczeń w budynku przy ulicy Żyrardowskiej 48 w Grodzisku Mazowieckim na siedzibę Publicznego Ogniska Plastycznego”;

- zatwierdzenia sprawozdania częściowego przedstawionego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincji Niepokalanej – Warszawska z siedzibą w Warszawie o sposobie wykorzystania udzielonej w 2015 r. dotacji przeznaczonej na prowadzenie niepublicznej całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci powyżej 10 roku życia;

- zatwierdzenia sprawozdania końcowego przedstawionego przez Dom Rehabilitacyjno – Opiekuńczy Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej z siedzibą w Milanówku o sposobie wykorzystania dotacji udzielonej w okresie od 11.10.2010 r. do 28.07.2015 r. przeznaczonej na finansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenia na terenie Podkowy Leśnej Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

- zatwierdzenia częściowego sprawozdania przedstawionego przez Dom Rehabilitacyjno – Opiekuńczy Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej z siedzibą w Milanówku o sposobie wykorzystania udzielonej w 2015 r.  dotacji z przeznaczeniem  na finansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenia na terenie powiatu grodziskiego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz o sposobie udzielonej dotacji w 2015 roku z przeznaczeniem na finansowanie zadania - prowadzenie na terenie powiatu grodziskiego  Domu Pomocy Społecznej dla 54 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;

- zatwierdzenia przedstawionych rozliczeń udzielonych dotacji w 2015 roku na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu grodziskiego, przebywających w palcówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów;

- rozliczeń udzielonych dotacji w 2015 roku na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu grodziskiego, przebywających w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów;

- zatwierdzenia przedstawionych sprawozdań z wykorzystania udzielonych dotacji w 2015 roku na pokrycie wydatków bieżących przez ponadgimnazjalne szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych  funkcjonujących na terenie powiatu grodziskiego;

- zatwierdzenia przedstawionego sprawozdania z wykorzystania udzielonej dotacji w 2015 roku na pokrycie wydatków bieżących przez ponadgimnazjalną szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej – Prywatną Policealną Szkołę Zawodową w Grodzisku Mazowieckim ul. 11 Listopada 18 lok. 3;

-zatwierdzenia przedstawionego przez Gminę Brwinów rozliczenia dotacji celowej udzielonej w 2015 roku;

- zatwierdzenia przedstawionego przez Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku rozliczenia dotacji podmiotowej udzielonej w 2015 roku.

Na posiedzeniu Zarząd omówił Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Grodziskiego.

Ponadto przedstawioną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Ocenę Stanu Sanitarnego Powiatu Grodziskiego w 2015 roku postanowiono przekazać na Sesję Rady Powiatu Grodziskiego, która odbędzie się kwietniu 2016 r.

Starosta przedstawił informację na temat postanowienia nr 8/2016 z dnia 16.03.2016 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na dobudowie części magazynowej do istniejącego budynku wielofunkcyjnego, na jednej z działek  położonej w miejscowości Stare Budy w gminie Jaktorów, w zakresie wpływu na drogę powiatową nr 1516W.

Członek Zarządu Zofia Owczarek podziękowała za udział władz powiatu w szeregu spotkań na terenie Gminy Żabia Wola szczególnie organizowanych przez OSP. Wyraziła pozytywną opinię na temat Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu grodziskiego, który w jej ocenie zaspokaja potrzeby Gminy Żabia Wola, jednocześnie przekazała drobne uwagi do projektu Planu. Poinformowała również, że podejmowane działania Powiatu Grodziskiego na obszarze Gminy Żabia Wola, w szczególności dotyczące inwestycji drogowych, zostały umieszczone w kwartalniku Gminy Żabia Wola.


Starostwo Powiatu Grodziskiego

Dodaj komentarz

Tu wpisz imię lub nick (obowiązkowe)

Kod antyspamowy Kod literowo-cyfrowy. Wpisz go do pola poniżej. Jeśli jest nieczytelny, naciśnij przycisk "Odśwież"
Odśwież

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Maksymalna długość komentarza to 2000 znaków.
Jeśli zauważyłeś komentarz niezgodny z regulaminem - kliknij przycisk "Zgłoś administratorowi".

Komentarze  

0 # Mariano 2019-02-07 11:52
All is not lost, as RSI's could be prevented if you take protective measures and
redesigning your home computer layout to lessen the stresses on your joints during action. If you feel that these games are certainly not
sufficient to quench your gaming thirst, you can always visit
gaming forums to get the latest updates on new game
releases for Move. You can use the points to realize tools like racing wheels, rocket
jets, superman, therefore on.

my homepage daftar poker idn: https://daftar-pokeridn.top/
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Zacytuj komentarz | Zgłoś administratorowi
Top