Relacja z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 4 i 10 litopada - Obiektyw.info

Uwaga! Ciasteczka!

Obiektyw.info stosuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce cookies.

Relacja z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 4 i 10 litopada

20 listopad 2015

Relacja z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego, które odbyło się w dniu 4 listopada 2015 roku.

Na posiedzeniu Zarząd podjął uchwały w sprawach uregulowań stanów prawnych odszkodowań pod poszerzenie drogi powiatowej nr 1505 W, ulicy Mazowieckiej w miejscowości Osowiec oraz drogi powiatowej nr 1507W na odcinku ulicy Sadowej we wsi Boża Wola.

 

Zarząd przyjął i przekazał Radzie Powiatu projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w gminie Żabia Wola obręb Grzegorzewice pod poszerzenie drogi powiatowej 1527W – ulicy Tarczyńskiej.

Ponadto podjęto uchwały w następujących sprawach:

 • wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Milanówku. Najem na okres 3 lat dotyczy pomieszczeń kuchni i stołówki o łącznej powierzchni 160 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie stołówki i sklepiku szkolnego.
 • wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim. Najem dotyczy pomieszczeń na parterze - sali nr 7 i 8, sali gimnastycznej oraz szatni, korytarza i WC, z przeznaczeniem na próby Młodzieżowej Orkiestry Dętej na okres 8 miesięcy.
 • uzgodnienia szczegółowych warunków przekazania w formie darowizny na rzecz Gminy Grodzisk Mazowiecki nieruchomości gruntowej o pow. 0,0062 ha położonej w Grodzisku Mazowieckim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 7 w obrębie nr 29, z przeznaczeniem na cel publiczny – budowę ciągu spacerowego wzdłuż rzeki Rokicianki.
 • uzgodnienia warunków przekazania w formie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Grodzisku Maz. przy ul. Dalekiej z przeznaczeniem na cele publiczne, w szczególności na budowę ciągu pieszo rowerowego wzdłuż rzeki Mrowna oraz urządzenie terenów zieleni i lasu.
 • oddania w najem powierzchni Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim. Przedmiotem najmu jest pomieszczenie o pow. 10,90 m2 w holu głównym na parterze budynku Szpitala Zachodniego z przeznaczeniem na prowadzenie agencji bankowej oraz 2 m2 powierzchni holu pod ustawienie bankomatu.
 • przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Powiatu Grodziskiego na okres jednego roku od daty zawarcia umowy”.

 

Na posiedzeniu Zarząd omówił założenia dotyczące projektu budżetu Powiatu Grodziskiego na rok 2016. Wstępnie dochody zaplanowano na kwotę 73 814 680 zł, w tym m.in. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 33 000 000 zł, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 670 000 zł, przyznana subwencja ogólna dot. części oświatowej została określona na kwotę 21 351 759 zł, dochody pochodzące z dotacji na zadania własne i z zakresu administracji rządowej przyjęto na kwotę 8 221 476 zł.

Ponadto wpłata do budżetu państwa z tytułu tzw. „Janosikowego” wyniesie w 2016 roku 9 664 755 zł.

Starosta przedstawił informację na temat postanowienia nr 46/2015 z dnia 29.10.2015 r. w sprawie uzgodnienia w zakresie wpływu na drogę powiatową nr 4135W Bronisławów – Bieniewice – Wiskitki, projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN i NN, słupowej stacji transformatorowej, złączy kablowo – pomiarowych dla zasilenia działek we wsi Osiny, we wsi Gole, w gminie Baranów oraz na terenie działki we wsi Murowaniec, w gminie Baranów.

 


 

Relacja z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego, które odbyło się w dniu 10 listopada 2015 roku.

Na posiedzeniu Zarząd podjął uchwały w następujących sprawach:

 • wydania pozytywnej opinii do wniosku o uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku: od węzła z drogą wojewódzką nr 579 w Radziejowicach do węzła Paszków z drogą wojewódzką nr 721 w Wolicy”;
 • zatwierdzenia porozumienia wypłaty odszkodowania za grunt pod poszerzenie drogi powiatowej nr 1505W, ulicy Mazowieckiej w miejscowości Osowiec;
 • przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zakup wraz z sukcesywną dostawą materiałów eksploatacyjnych (bębny, tonery, tusze) dla potrzeb Starostwa Powiatu Grodziskiego;
 • zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2015 rok.

 

Zarząd przyjął oraz przekazał pod obrady Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia użytkowego w budynku przy ul. Żyrardowskiej 48 w Grodzisku Mazowieckim.

Na posiedzeniu omówiono również założenia do projektu uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2016 rok. Dochody zaplanowano na kwotę 80 631 180,24 zł, z czego dochody bieżące 75 954 680,24 zł oraz dochody majątkowe 4 676 500,00 zł. Wydatki zaplanowano na kwotę 79 431 180,24 zł, z czego wydatki bieżące 69 249 081,24 zł oraz wydatki majątkowe 10 182 099,00 zł.

Zarząd przyjął także treść ogłoszenia do podmiotów posiadających uprawnienia do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2015 rok Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.

Na posiedzeniu Zarząd podjął uchwały w następujących sprawach:

 • wydania pozytywnej opinii do wniosku o uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku: od węzła z drogą wojewódzką nr 579 w Radziejowicach do węzła Paszków z drogą wojewódzką nr 721 w Wolicy”;
 • zatwierdzenia porozumienia wypłaty odszkodowania za grunt pod poszerzenie drogi powiatowej nr 1505W, ulicy Mazowieckiej w miejscowości Osowiec;
 • przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zakup wraz z sukcesywną dostawą materiałów eksploatacyjnych (bębny, tonery, tusze) dla potrzeb Starostwa Powiatu Grodziskiego;
 • zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2015 rok.

 

Zarząd przyjął oraz przekazał pod obrady Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia użytkowego w budynku przy ul. Żyrardowskiej 48 w Grodzisku Mazowieckim.

Na posiedzeniu omówiono również założenia do projektu uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2016 rok. Dochody zaplanowano na kwotę 80 631 180,24 zł, z czego dochody bieżące 75 954 680,24 zł oraz dochody majątkowe 4 676 500,00 zł. Wydatki zaplanowano na kwotę 79 431 180,24 zł, z czego wydatki bieżące 69 249 081,24 zł oraz wydatki majątkowe 10 182 099,00 zł.

Zarząd przyjął także treść ogłoszenia do podmiotów posiadających uprawnienia do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2015 rok Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.

 

Starostwo Powiatu Grodziskiego

Dodaj komentarz

Tu wpisz imię lub nick (obowiązkowe)

Kod antyspamowy Kod literowo-cyfrowy. Wpisz go do pola poniżej. Jeśli jest nieczytelny, naciśnij przycisk "Odśwież"
Odśwież

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Maksymalna długość komentarza to 2000 znaków.
Jeśli zauważyłeś komentarz niezgodny z regulaminem - kliknij przycisk "Zgłoś administratorowi".
Top