Powiat grodziski skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne! - Obiektyw.info

Uwaga! Ciasteczka!

Obiektyw.info stosuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce cookies.

Powiat grodziski skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne!

27 kwiecień 2017

Z każdym rokiem pozyskiwane przez powiat grodziski środki wpływają na poprawę komfortu mieszkańców naszego regionu. Nowe drogi, zmodernizowane placówki zdrowia i oświaty, możliwość organizacji staży i projektów dla dzieci i młodzieży, to tylko niektóre przykłady skutecznie realizowanych inwestycji.

Pozyskiwane przez powiat grodziski środki pozabudżetowe dotyczą różnych płaszczyzn rozwoju, by zaspokajały wiele dziedzin życia mieszkańców. Zależy nam na tym, by każdy mieszkaniec odnosił z tych dofinansowań wymierne korzyści. Wysoki wynik pozyskiwanych środków i wielość inwestycji to efekt ciężkiej pracy powiatu oraz jego instytucji. Skuteczność w ich zdobywaniu motywuje do dalszej pracy, zwłaszcza w kontekście perspektywy finansowej na lata 2014-2020.  

Powiat grodziski realizując poszczególne inwestycje korzysta nie tylko ze środków własnych, ale także z zewnętrznych środków unijnych, w tym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, dofinansowania z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej”, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jako powiat korzystamy też z innych programów, a nasze starania przynoszą efekty.

Od kilku już lat duże środki przeznaczone są na budowę i modernizację dróg. Wiele wniosków już zostało rozpatrzonych pozytywnie i otrzymaliśmy dofinansowanie, inne przechodzą ocenę formalną i merytoryczną.

Powiat realizuje projekty inwestycyjne, oświatowe i  społeczne.

 

Ochrona zdrowia

W ramach dalszego rozwoju szpitala, którego Powiat jest organem założycielskim udało się w 2016 roku uruchomić projekt publicznych usług z zakresu ochrony zdrowia z integracją systemu teleinformatycznego. To duże wyzwanie dla grodziskiej placówki. Dzięki temu przedsięwzięciu zostanie usprawniona komunikacja z pacjentem, możliwe będzie uzyskanie dokumentacji medycznej przez pacjenta drogą elektroniczną, co pozwoli na zaoszczędzenie czasu i usprawnienie przepływu informacji medycznej. Wartość tego projektu to ponad 8,5 mln złotych. Dzięki środkom pozabudżetowym w kwocie ponad 840 tys. złotych od października 2016 roku działa Dzienny Dom Opieki Medycznej. Jest on przeznaczony dla osób powyżej 65. roku życia, których stan zdrowia nie wymaga  pobytu na oddziale szpitalnym.

Dzienny Dom Opieki Medycznej świadczy usługi dla pacjentów bezpośrednio po hospitalizacji oraz dla tych, którym w ciągu roku udzielona została pomoc w zakresie leczenia szpitalnego. Cieszy się on ogromnym powodzeniem, pacjenci chętnie uczestniczą w codziennej rehabilitacji, terapii zajęciowej, spotkaniach  z dietetykiem,  lekarzem i psychologiem.

W ramach pozyskiwanych środków planowany jest dalszy rozwój szpitala, chociażby w zakresie uruchomienia oddziału ginekologiczno-położniczego z pododdziałem neonatologicznym. Zapewnienie bezpiecznych i komfortowych warunków dla przyszłych matek jest dla władz powiatu i dyrekcji placówki priorytetem. W II kwartale tego roku rozpocznie się także modernizacja SOR-u. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko utworzona zostanie druga sala obserwacyjna, będzie monitorowana, z wykwalifikowanym personelem lekarskim i pielęgniarskim. Zostanie wymieniony sprzęt, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk znajdujących się na intensywnej terapii. Całość projektu wraz z zakupem sprzętu i modernizacją SOR-u to blisko 3,5 mln złotych. Oczekujemy na rozstrzygnięcie wniosku na zakup tomografu komputerowego, którego całkowity koszt wyniesie 3 mln złotych. Kolejne plany dotyczące szpitala dotyczyć będą termomodernizacji budynku placówki w kwocie około 12 mln złotych oraz budowy lądowiska dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na kwotę ponad 5 mln złotych.

Informatyzacja usług administracyjnych

Mając na uwadze współczesną informatyzację społeczeństwa, dynamiczny rozwój technologiczny, wraz z Województwem Mazowieckim, gminami i powiatami Mazowsza realizujemy projekt polegający na rozbudowie systemu teleinformatycznego, zwłaszcza w zakresie e-administracji i cyfryzacji baz danych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Całość projektu to ponad 98 mln złotych dla Mazowsza, z udziałem wkładu własnego Powiatu na około 300 tys. złotych.

Infrastruktura drogowa

Rozwój powiatu to także realizacja inwestycji na drogach powiatowych. Przeprowadzenie wielu z nich było możliwe dzięki pozyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych z „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 i z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o łącznej kwocie 1,5 mln złotych. Miniony rok był niezwykle owocny w zakresie realizacji inwestycji na drogach powiatowych. Na realizację inwestycji i remontów wydatkowano ponad 10 milionów złotych. W ramach tej kwoty przebudowano i zmodernizowano 9500 m dróg. Na drogach wcześniej przebudowanych wykonano ponad 700 mb chodników.

Do najważniejszych inwestycji należy zaliczyć kompleksową przebudowę kolejnego i jednocześnie ostatniego odcinka drogi nr 1505 Grodzisk Mazowiecki – Józefina o długości 996m, łącznie z budową chodnika; modernizację drogi nr 1503 Grodzisk Mazowiecki – Siestrzeń – Ojrzanów w miejscowości Kady, Opypy o długości 836m wraz z remontem ul. Paprociowej na odcinku o długości 284m; drogi nr 1507 Grodzisk Mazowiecki – Izdebno- Cegłów – Boża Wola w miejscowości Kraśnicza Wola o długości ogółem 1872m oraz w miejscowości Cegłów o długości 1219m wraz z przebudową skrzyżowania dróg 1507 i 3833; drogi nr 3832 Seroki – Gongolina – Baranów - Jaktorów o długości 2000m; ul. Pomorskiej na terenie gminy Jaktorów o długości 571m wraz z przebudową infrastruktury (kanału deszczowego, wodociągu, gazociągu, linii energetycznej i telefonicznej); drogi nr 1520 Bukówka – Skuły o długości 1322 m. Przebudowano również most w Holendrach Baranowskich wraz przebudową odcinka drogi o długości 190m i budową chodnika o długości 105m. Została rozpoczęta budowa kolejnego odcinka chodnika w ciągu drogi nr 1503 Grodzisk Maz. – Siestrzeń – Ojrzanów w miejscowości Marynin oraz dalsza budowa chodnika we wsi Regów w gminie Baranów.

Kultura

W projektach skierowanych do instytucji kultury również ubiegaliśmy się o dofinansowanie naszych działań w tym kierunku. W ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Muzeum w Stawisku otrzymało dotację w wysokości 24 tys. złotych na wydanie dwujęzycznego katalogu: „Stawisko – dom sztuki, dom bez granic”. Planowane są także kolejne wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 93 tys. złotych. Dotyczyć będą realizacji dwóch programów: z zakresu literatury i promocji czytelnictwa (wydanie książki „Wieża” J. Iwaszkiewicza i jej tłumaczenia na język ukraiński oraz antologii poezji wołyńskiej „Od Słowackiego do czasów współczesnych”) i programu z zakresu dziedzictwa kulturowego (zorganizowanie wystawy „Grupa poetycka Wołyń”).

Aktywizacja osób poszukujących pracy

Samorząd powiatu sięgnął również po środki w wysokości ponad 4,6 mln złotych dzięki którym możliwa była aktywizacja osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Pierwszy z projektów dotyczy aktywizacji osób młodych pozostających bez pracy w powiecie grodziskim. Będzie on realizowany do końca 2017 roku  i obejmie 217 osób (do tej pory skorzystało z niego 154 osoby). Drugi z nich dotyczy aktywizacji osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie grodziskim (w 2016 roku skorzystało z niego 74 osoby, w latach 2017-2018 skierowany jest do 148 osób).

Edukacja

Pozyskiwane środki zewnętrzne zostają przeznaczone także na poprawę warunków nauki dzieci i młodzieży. Projekty w tej kategorii dotyczyły m.in. podniesienia efektywności nauczania języka angielskiego w Zespole Szkół nr 1 w Milanówku, kształcenia uczniów w dziedzinie hotelarstwa i gastronomii w Zespole Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim (w ramach projektu młodzież odbyła staż zawodowy, ucząc się języka francuskiego na terenie Nicei, ale też poznawała nowinki z zakresu wybranej dziedziny).

Wciąż na rozstrzygnięcie oczekują wnioski: „Gastronomia i hotelarstwo nie są nam obce” (Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim) i  „ICT w Barcelonie” (Zespół Szkół nr 2 im. J. Bema w Milanówku). Wierzymy, że dofinansowanie uda się pozyskać i umożliwić młodzieży z naszego powiatu dalsze kształcenie i rozwijanie pasji i zainteresowań zawodowych.

Wymienione przykłady wskazują na innowacyjność podejmowanych działań, ze względu na zapotrzebowania mieszkańców, ale także na ich ważność. Powiat nie ma zamiaru spocząć na laurach, wręcz przeciwnie. Nadal pragniemy pozyskiwać środki zewnętrzne na dalszy rozwój powiatu na wielu płaszczyznach. Władze powiatu konsekwentnie realizują cele określone w Strategii Rozwoju  Powiatu Grodziskiego „Innowacyjny Powiat” na lata 2014-2020.

Łącznie ze złożonych wniosków otrzymano dofinansowanie w kwocie blisko 1,5 mln złotych.

Wiele wniosków już jest zaplanowanych w najbliższym czasie, jak np. termomodernizacja budynku wraz z budową windy przy ulicy Dalekiej 11a, termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego, czy przebudowa ul. Królewskiej w miejscowości Kaski w gminie Baranów, przebudowa ul. Nałkowskiej, Centralnej i Widokowej w miejscowości Radonie i Adamowizna w ciągu drogi powiatowej nr 1504. Wiele wniosków czeka jeszcze na rozstrzygnięcie. Chociażby dotyczący budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim, zakupu samochodu dla mieszkańców Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczego Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, czy też projekty dotyczące doposażenia pracowni, zakupu niezbędnego sprzętu i nowoczesnego kształcenia zawodowego uczniów naszych szkół: „Szkoła wysokich lotów”, „Nowoczesne kształcenie zawodowe dla uczniów”.

W latach 2016-2017 Powiat Grodziski aplikował o dofinansowanie ze środków zewnętrznych na łączną kwotę ponad 63 mln złotych. Do chwili obecnej spośród 55 złożonych wniosków: 20 zostało rozpatrzonych pozytywnie, 7 negatywnie, 8 wniosków oczekuje na rozstrzygnięcie. Na dziś planowanych jest jeszcze 20 wniosków.

Starostwo Powiatu Grodziskiego, jak i jego jednostki organizacyjne wciąż analizują konkursy dotyczące pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Bez wątpienia zostaną podjęte kolejne działania w celu złożenia dodatkowych wniosków o pozyskanie środków zewnętrznych służących realizacji zadań powiatu, jego rozwoju i poprawie komfortu i bezpieczeństwa naszych mieszkańców.

                                                        

Joanna Damaziak

Sekretarz Powiatu Grodziskiego

 

Dodaj komentarz

Tu wpisz imię lub nick (obowiązkowe)

Kod antyspamowy Kod literowo-cyfrowy. Wpisz go do pola poniżej. Jeśli jest nieczytelny, naciśnij przycisk "Odśwież"
Odśwież

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Maksymalna długość komentarza to 2000 znaków.
Jeśli zauważyłeś komentarz niezgodny z regulaminem - kliknij przycisk "Zgłoś administratorowi".
Top