Redaktor Naczelny - Obiektyw.info

Uwaga! Ciasteczka!

Obiektyw.info stosuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce cookies.

Redaktor Naczelny

Reforma śmieciowa z 2013 roku miała być panaceum na wszystkie problemy związane ze śmieciami. Czy tak się stało?

Co słychać w Milanówku? Na grudniowym posiedzeniu komisji budżetowej radni zabrali pieniądze z inwestycji będącej w trakcie realizacji. Mieszkańcy oglądają video relacje z komisji i komentują pomysły radnych.
 
Poniżej zamieszczamy listy mieszkańców w tej sprawie oraz odpowiedź Przewodniczącej Rady Miasta Milanówka.
Redakcja
 
Proszę Państwa
 
W dn. 5 grudnia na komisji budżetowej radna Trębińska (ta sama, która rozpoczynając kampanię wyborczą, wrzucała
do naszych skrzynek życzenia), usunęła inwestycję remontu ul. Parkowej i Grodeckiego, wykorzystując to do partykularnych
interesów i personalnych rozgrywek.
 
Zażądała zdjęcia dwóch milionów stu tysięcy zł z ul Parkowej, (przekazując 2.000 000 na projekt kolektora a 100.000 na kluby
sportowe). Zażądała zdjęcia ośmiuset tysięcy zł z (i tak niedoszacowanej) ul Grodeckiego (przekazując je na projekt ośrodka
kultury).
 
Tym samym przerwała harmonogram prac modernizacyjnych trwający w ulicach Parkowa- Północna- Grodeckiego- Krasińskiego,
wyrzucając te inwestycje poza budżet. Komisja przyjęła oba projekty radnej w głosowaniu.
 
Remonty tych ulic zostały usunięte w daleką przyszłość.

Mieszkańcy modernizowanych ulic
 
 

Szanowni Mieszkańcy,

ulic Grodeckiego, Parkowej, Spacerowej, Górnoleśnej, Żwirki, Wigury i Piaski !

Jestem zaniepokojona decyzjami władz miasta dotyczącymi budowy dróg.

Nie dość, że dróg buduje się bardzo mało, to nawet nie możemy liczyć na realizację tych zaplanowanych do budowy.

I tak – mimo, naszego zaangażowania dotyczącego budowy ul. Grodeckiego – tłumaczeń, jak uciążliwą jest poruszanie

się po niej i domagania się jak najszybszego zbudowania nawierzchni – ani Burmistrz, ani Rada Miasta, nie wzięli pod

uwagę przyspieszenia terminu realizacji (nadal jest wpisana na rok 2020). Mało tego – Rada Miasta – z inicjatywy

Przewodniczącej Małgorzaty Trębińskiej - uchwaliła zmniejszenie limitu wydatków na tę drogę o 800 000,- zł i przeznaczenie

ich na budowę Teatru Letniego (domu kultury). Wobec tego zostało w planie 1 400 000,- zł, co wystarczy może na niewiele

większy kawałek niż od ul. Krasińskiego do ul. Górnoleśnej…, a jak za chwilę Państwo przeczytacie na przykładzie ul. Parkowej

doprowadzi to do minimum podwojenia kosztu budowy całej ulicy!

Być może pomyślicie Państwo, że to nie ma większego znaczenia, że przecież to oczywiste, że jak przyjdzie do realizacji,

to doda się odpowiednią kwotę… Niekoniecznie. Mamy na to dowód – ul. Parkowa. Na budowę całej ulicy była zatwierdzona

kwota 2 342 000,- zł. Rozpisano przetarg, zgłosiło się dwóch wykonawców, tańsza oferta opiewała na sumę 3 600 000,- zł

(będę podawała kwoty w zaokrągleniu), została więc odrzucona. Rozpisano drugi przetarg, tylko na odcinek od ul. Krasińskiego

do ul. Chrzanowskiej oraz na przebudowę skrzyżowania z ul. Północną. Tańsza oferta opiewała na kwotę 1 900 000,- zł.

Mieściła się w zaplanowanej kwocie, jednak Burmistrz nie podpisała umowy. Dlaczego ? Słyszałam dwa tłumaczenia.

Od pracownika UM, że i tak firma budowlana nie zdążyłaby zrealizować inwestycji do końca 2017 r., a na ten rok przeznaczone

były środki, a od p. Burmistrz, na posiedzeniu Komisji Budżetowej 4 grudnia br., że chciała otrzymać zgodę Radnych na

realizację tego zadania. Wtedy wypowiedziała się Przewodnicząca Rady – Małgorzata Trębińska, zaczynając od słów:

„A mnie się ta Parkowa nie podoba …” Zabrano więc środki na realizację, zmniejszono je o ponad 240 tysięcy, przesuwając

inwestycję na rok 2019. Na posiedzeniu Rady Miasta dn. 21 grudnia br. poprawki te zostały przez Radnych zatwierdzone.

 Drodzy Sąsiedzi, nie wiem co Państwo o tym myślicie, ale mnie w postępowaniu naszych władz bulwersują głównie dwie kwestie.

Gospodarowanie naszymi pieniędzmi i czas realizacji inwestycji. Pominę fakt, że wiele wydatków na najróżniejsze projekty jest

niezasadnych. Zdaję też sobie sprawę z procedur obowiązujących w działalności Samorządu. Ale – przyjrzyjmy się temu, co jest

nam bliskie, bo doskwiera nam na co dzień, czyli jezdniom, chodnikom i ich odwodnieniu, w naszym kwartale. Można było wykonać

drogę na całej ul. Parkowej za 3 600 000,- zł. Burmistrz nie zgodziła się, bo zaplanowano wydatek mniejszy - 2 342 000,- zł.

Rozpisała więc drugi przetarg, na krótszy odcinek, byleby zmieścić się w zabudżetowanej kwocie. Zmieszczono by się (dla przypomnienia

- oferta za 1 900 000,-zł), tylko proszę zwrócić uwagę na fakt, że wówczas wykonano by tylko ok. 1/3 całej ulicy! Gdyby przyjąć

taki koszt „odcinków” ulicy, wówczas cała Parkowa kosztowałaby nas, mieszkańców ok. 6 000 000,- zł. Wobec tego oferta w

pierwszym przetargu była bardzo atrakcyjna. Czyż nie powinien o tym wiedzieć przynajmniej jeden pracownik Referatu Technicznej

Obsługi Miasta, a Burmistrz nie powinna była wystąpić do Rady Miasta o zatwierdzenie potrzebnej kwoty ? Jeśli będziemy budować

drogi kawałkami, to zapłacimy znacznie drożej, jak wynika z porównania ofert budowy Parkowej opisanej powyżej. Firma, która w drugim

przetargu złożyła tańszą ofertę to jest ta sama firma, która buduje drogę w ul. Krasińskiego. Ma już tu zwieziony cały sprzęt. Można

domyślić się, że był to zapewne czynnik decydujący o tym, że oferta była niższa o 600 000,- zł. Zwraca uwagę też fakt, że ul. Parkowa

miała być wykonana w tym roku, przesunięto realizację na 2019 r., a ten mały fragment ul. Spacerowej (od ul. Krasińskiego do ul. Mickiewicza)

jest wpisany na rok 2020 ! Po pierwsze znów koszty, a poza tym, co to za rozwiązanie. Czyż nie powinien zostać ten odcinek realizowany od

razu z ul. Parkową ? Pomijając fakt, że są tam same wyboje, dziura na dziurze, to gdzie względy praktyczne i estetyczne ? Po pierwsze będzie

drożej, po drugie, jak to będzie wyglądać, po trzecie – będziemy wwozić błoto z tej ulicy na zbudowane już drogi, czyli wkrótce ul.

Krasińskiego, a później ul. Parkową. Jeszcze gorzej rzecz ma się z ul. Górnoleśną, Żwirki, Wigury oraz Piaski. One w ogóle nie są wymienione

w planie do 2024 r. !

Nie wiem, jakie względy decydują o wyborze kolejności dróg, na pewno nie takie, jakie opisano w listopadowym Biuletynie, bowiem są

tam wymienione drogi, które nie są przewidziane do realizacji do roku 2024, nie są nawet oddane do wykonania projektów, że o zasadności

nie wspomnę (np. ul. Brwinowska – długa, wąska, mazowiecki zarząd dróg nie ma zamiaru zrobić świateł ani ronda przy skrzyżowaniu z ul.

Królewską – więc argument, że wyprowadzi ogromną ilość samochodów nie jest trafiony). 

Zastanawiam się, jak to możliwe, że ani Radnych, ani Burmistrza, nie razi niegospodarność, ani to, jak wyglądają nasze ulice – to nie są

peryferie lecz centrum miasta, teoretycznie najładniejsza jego część, wpisana przecież do rejestru zabytków jako „zespół urbanistyczno-

krajobrazowy miasta Milanówek”.

Może to kwestia finansowa ? W budżecie na 2018 r. dochody zaplanowano na 83,6 mln zł, a deficyt (2 750 000,- zł) zabudżetowano tylko po to,

żeby uzyskać pożyczkę z WFOŚ przy jednocześnie już zatwierdzonej, a całkowicie niewykorzystanej przez miasto możliwości emisji obligacji

w wysokości aż 8 mln zł. Na posiedzeniu Rady Miasta 27 listopada br. , pani Skarbnik powiedziała: „Milanówek jest miastem w mojej ocenie

bogatym, jest w pierwszej setce gmin w Polsce i to daje duże możliwości rozwojowe.” Dlaczego więc się nie rozwija ?

Pozdrawiam

Barbara Wiecka

 
 

Szanowni Państwo,


Każda decyzja samorządu jest trudnym kompromisem. Rozstrzyganiem pomiędzy naciskami grup mieszkańców,

dobrem wspólnym, niedostatkiem środków, potrzebami rozwoju, naciskiem czasu, koniecznościami technicznymi,

ryzykami, szansami na pozyskanie dofinansowania i wieloma jeszcze problemami i zasadzkami.

Każda ocena decyzji samorządu bez analizy tych rzeczy wywołuje uproszczenia i prowadzi do krzywdzących opinii.

W milanowskim samorządzie na liście jest mnóstwo takich tematów. Na czoło tych kluczowych wysuwają się najczęściej

kwestie, które wymagają bardzo pilnego podjęcia. Należy do nich kolektor biegnący wzdłuż ul. Krakowskiej odprowadzający

ścieki, wymagający natychmiastowych decyzji i nakładów. Ostatnie dramatyczne awarie przy ul. Wspólnej pokazują tę

konieczność.

 

Kolektor ten należałoby wyremontować w całości, a przynajmniej te najsłabsze jego fragmenty, by nie dopuścić do

katastrofy ekologicznej. Rada Miasta widząc tę palącą potrzebę musiała poszukać środków na jego remont. Kwota 2 000 000 zł

pozwoli Burmistrzowi rozpocząć pracę i umożliwi być może pozyskanie środków zewnętrznych. Zawsze przy takich walkach

konieczności z potrzebami padają liczne ofiary.


Przewodnicząc działaniom Rady Miasta kieruję się zawsze ustawowym obowiązkiem, który mówi, że Rada wskazując nowe

zadanie musi podać źródło jego finansowania. I tak radni na Komisji Budżetu i Inwestycji w dniu 5-XII-17r zaopiniowali

pozytywnie wniosek radnej Anny Haber o zdjęcie w roku 2018 z kosztów budowy ul. Parkowej kwoty 2 100 000 zł. Większość

radnych przychyliła się do tego wniosku. Niezasadne jest więc wskazywanie pojedynczej osoby jako „winnej” tej zmiany.


Z tak wskazanego źródła Komisja Zdrowia Sportu i Opieki Społecznej przeznaczyła kwotę 100 000 zł do przeniesienia na kluby

sportowe, (wcześniej zabezpieczona w budżecie kwota na dotacje dla naszych klubów sportowych była zbyt niska, by mogła

wystarczyć dla wszystkich działających w Milanówku).


Natomiast kwota 2 000 000 zł musiała być przeznaczona na kolektor w ul. Krakowskiej. Wszystkie te zmiany zatwierdziła Rada

Miasta na Sesji w dniu 21-XII-2017r. Niestety, zmusiło to Radę do przesunięcia budowy ul. Parkowej (tylko!) o rok to jest na 2019r.

Przesunięta o rok inwestycja da nam szansę na być może zweryfikowanie decyzji i odpowiedź na pytanie: Czy koncepcja pani

Burmistrz na budowę w tym kwartale ulic z tak drogiego materiału jakim jest kostka granitowa jest zasadne? Czy w to miejsce

nie należałoby wykonać większej ilości ulic zmieniając technologię na tańszą? Na te pytania będziemy musieli sobie odpowiedzieć

przez najbliższy rok. Jest bowiem nadzieja, że pani Burmistrz uda się skończyć w 2018 roku rozpoczętą budowę ul. Krasińskiego.

Rada Miasta pozostawiła w 2020 roku budowę ulicy Grodeckiego, a na rok 2018 wskazała do realizacji zaprojektowanie ul. Górnoleśnej.

Prace zatem dotyczące ulic w kwartale Krasińskiego – Parkowa -  Grodeckiego będą kontynuowane na miarę możliwości budżetu

miasta w roku bieżącym jak i w latach kolejnych. Nie zapominając oczywiście o innych części miasta bo potrzeby są olbrzymie.


Kolejny temat leżący na sercu wszystkich naszych mieszkańców, to budowa nowego Centrum Kultury. Rada Miasta nie mogła zgodzić

się z panią Burmistrz by całkowicie wykreślić budowę "Teatru Letniego" z planów naszego samorządu. W związku z tym wprowadziliśmy

budowę Teatru Letniego (MCK) na lata 2019-20 by kolejny samorząd mógł od początku kadencji rozpocząć intensywną pracę nad tym

projektem.


Z poważaniem


Przewodnicząca Rady Miasta

Małgorzata Trębińska
Święty Mikołaj jest bardzo, bardzo stary i mieszka bardzo, bardzo daleko stąd, w krainie pracowitych elfów, wśród śniegów i lodu – tak daleko, żeby nikt  nie mógł odnaleźć tego miejsca, zobaczyć jak powstają prezenty i nad czym teraz pracuje.

W Milanówku przed Bożym Narodzeniem na ul. Warszawskiej odbyła się Miejska Wigilia.

Stanowczo sprzeciwiam się manipulacji i twierdzeniu, że artykuł pt. „Pilne” propagował nieprawdziwe informacje. Wszystkie informacje na dzień 17 listopada były prawdziwe, potwierdzone przez wiele osób, także związanych z Radogoszczą.

Sprostowanie do artykułu zatytułowanego „Pilne!” opublikowanego 17 listopada 2017 na portalu obiektyw.info, autorstwa „Alicja Pytlińska – radna”

Władze gminy Grodzisk Mazowiecki, od lat chwalą się, że nasza gmina znajduje się w czołówce gmin w Polsce.

W Centrum Kultury i Inicjatyw Społecznych w Podkowie leśnej, w dniu 21 listopada 2017 roku, odbyło się spotkanie z wicemarszałkiem Sejmu Małgorzatą Kidawą-Błońską i profesorem Andrzejem Friszke.

Po 5 latach od hucznego otwarcia, bardzo dobrze i za niewielkie pieniądze funkcjonująca komórka Centrum Kultury – Willa Radogoszcz ma zakończyć swoją działalność.

Misja Gdynia­Milanówek, czyli wirtualna rzeczywistość w służbie edukacji

Milanowska młodzież została wyróżniona udziałem w pilotażowym programie wykorzystującym technologię VR (Virtual Reality) do edukacji historycznej. Młodzi „zanurzą się” w historię II Rzeczpospolitej dzięki specjalnym goglom Samsung Gear. Nurkując na wrak najwspanialszego polskiego transatlantyku MS Piłsudski, będą poznawać historię Legionów Polskich, Józefa Piłsudskiego, portu w Gdyni, polskiej sztuki i kultury dwudziestolecia międzywojennego oraz szukać odpowiedzi na pytanie: jakie było moje miasto w czasie, gdy Polska odzyskiwała niepodległość? Program realizowany jest przez Fundację Koncept Kultura w ramach rządowego programu dotacyjnego „Niepodległa”.   

Projekt opowiada o niepodległości w sposób innowacyjny – wykorzystując technologię wirtualnej rzeczywistości. Taki sposób angażowania młodzieży w naukę ma na celu zarażać ją ciekawością historii i udowadniać, że poznawanie przeszłości może być fascynującą przygodą.

Na zajęciach była magia

Piski, okrzyki, kręcenie się na krzesłach, śmiechy i głośne komentarze. Czy tak wolno zachowywać się podczas lekcji historii? Podczas zajęć zatytułowanych „Zanurz się w historię” prowadzonych przez edukatorów Fundacji Koncept Kultura nawet należy.

Łączymy najnowsze technologie (aplikacje na gogle VR, animacje, grafikę komputerową, prezentacje multimedialne) i tradycyjne formy edukacji – czyli najwspanialszą od wieków formę ciekawej opowieści, która wciąga słuchacza od pierwszej do ostatniej chwili.

W ten sposób młodzież poznaje historię zaborów, powstania Legionów Polskich, postać Józefa Piłsudskiego, losy Polaków podczas I wojny światowej, fakty związane z odzyskaniem niepodległości. Uczestnicy zajęć dowiadują się jak Polacy budowali niepodległą II Rzeczpospolitą. Z wypiekami na twarzy młodzi słuchają opowieści o luksusach najwspanialszego polskiego transatlantyku MS Piłsudski, który nazywany był „pływającą ambasadą polskiej kultury”, a przez niektórych „polskim Titanikiem”. Podziwiają wnętrza statku, poznają style art deco, polski styl narodowy, modernizm. Ze smutkiem i w napięciu śledzą ostatnie chwile transatlantyku, który przestaje istnieć wraz z niepodległą Polską w 1939 r. wpływając na niemiecką minę morską.
Po wprowadzeniu w historię, uczestnicy zakładają okulary VR i nurkują na wrak MS Piłsudskiego, zanurzając się w świecie ukrytej pod wodą historii. Żywe reakcje są zatem pożądane, świadczą o emocjach, które udało się wśród uczniów wywołać.

Z wielką radością i wzruszeniem przechodząc korytarzem szkolnym w Gdyni, gdzie odbyły się już prowadzone przez nas lekcje, usłyszeliśmy rozmawiających uczniów: „dzisiaj na zajęciach była magia..” Teraz w historię zanurzą się z nami uczniowie z Milanówka.

Wielka mała historia

Założeniem projektu jest także połączenie lokalnych wątków z historii Milanówka i Gdyni z historią odzyskania przez Polskę niepodległości. Budujemy pomost między Milanówkiem a Gdynią, dzięki któremu podczas wizyt studyjnych młodzież z obu miast poznaje siebie i swoją historię w oparciu o losy odbudowy Państwa Polskiego. Efektem wymiany młodzieży będzie wykonany przez uczestników pod kierownictwem milanowskiej artystki Małgorzaty Serwatki-Kopacewicz kolaż niepodległościowy zatytułowany „Wielka mała historia”.

Wizyta gości sprzed 100 lat

Czy to możliwe, że znane postaci zamieszkujące Milanówek 100 lat temu udają się na spacer po dzisiejszym mieście? Nas to nie dziwi! Młodzież z Zespołu Szkół Gminnych nr 1 w Milanówku wybrała się na wędrówkę z płytkami, na których znajdowały się wizerunki rzeźbiarza Jana Szczepkowskiego, pisarki Marii Morozowicz-Szczepkowskiej, założycieli Centralnej Doświadczalnej Stacji Jedwabniczej - Stanisławy i Henryka Witaczków, założyciela Milanówka - Michała Lasockiego z synem Leonem, a także budowniczego polskiej niepodległości - Józefa Piłsudskiego.

Młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 52 (d. Gimnazjum nr 4) w Gdyni wybrała się na spacer z postaciami ważnymi dla historii Gdyni, które żyły 100 lat temu. Pierwszy wójt miasta - Jan Radtke, Eugeniusz Kwiatkowski oraz Tadeusz Wenda, którzy przyczynili się do powstania portu w Gdyni i rozwoju nowoczesnego miasta, udali się w towarzystwie Ignacego Jana Paderewskiego w podróż po mieście w roku 2017.

Zdjęcia znajdą się na wystawie, która będzie prezentowana podczas dnia otwartego projektu pod koniec listopada w Milanówku. Wtedy wszyscy zainteresowani będą mogli także zobaczyć jak wygląda historia transatlantyku MS Piłsudski w okularach VR.

Serdecznie zapraszam

Anna Osiadacz
prezes Fundacji Koncept Kultura

Więcej szczegółów na stronie www.konceptkultura.pl

Top