Uwaga! Ciasteczka!

Obiektyw.info stosuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce cookies.

Wydrukuj tę stronę

Burmistrz Grzegorz Benedykciński uzyskał absolutorium.

04 lipiec 2017

 Na ostatniej, najważniejszej  sesji  w roku radni dokonali oceny realizacji budżetu za 2016 rok  przez Burmistrza Grodziska Mazowieckiego.

 

18 radnych koalicyjnych poparło wniosek Komisji Rewizyjnej, która uznała, że realizując budżet burmistrz wykonał wszystkie zadania zawarte w uchwale budżetowej, kierując się przy tym zasadą gospodarności i celowości.

Nieco innego zdania była trójka radnych niezależnych. Swoją ocenę, którą złożyli do protokółu, przesłali także do naszej redakcji.

 

Treść przesłanego pisma:

 

Skład orzekający RIO dokonał analizy sprawozdania
i  wydał pozytywną opinię. Nasza ocena sprawozdania jest też pozytywna.


Dane zawarte w sprawozdaniu wynikają z realizacji budżetu, ale są to dane ogólne. Dopasowanie do poszczególnych wymogów ustawowych, to praca wydziału finansowego. Temu służą zmiany w budżecie w trakcie jego realizacji, dokonywane uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza.

Sprawozdanie to jedno, a ocena realizacji budżetu, to zupełnie inna sprawa na co w opinii zwraca także uwagę Regionalna Izba Obrachunkowa.

 Z przedstawionego sprawozdania wynika, że  dochody w porównaniu z Uchwałą Budżetową na 2016 rok były około 30.500.000 zł. wyższe, natomiast wydatki  zwiększyły się o około 25.400.000 zł.

 W ogólnym zestawieniu wygląda to przyzwoicie, ale tylko 15,4% stanowią wydatki inwestycyjne i aż 84,6% wydatki bieżące.

 Z wydatków bieżących tylko 28,34% (55.733.652 zł.), to wydatki osobowe tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w gminnych jednostkach organizacyjnych (Urząd Miejski, OIT, Straż Miejska, placówki oświatowe, OPS, projekty unijne).

Pozostałe stanowią prawie 46% wszystkich wydatków i opiewają na kwotę 90.335.441zł. Duży udział w  nich ma program 500+ (prawie                                  23.000.000 zł.) ale także wzrost wydatków o 3.000.000 zł. związany ze zwiększeniem ilości dzieci w przedszkolach i szkołach.

Te przytoczone dane mają całkowite  pokrycie w zwiększonych dochodach przekazanych z Budżetu Państwa.

Mimo wszystko pozostaje 64 miliony złotych wydatków bieżących, tj. o ponad 8 milionów więcej niż wynoszą wynagrodzenia z pochodnymi we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Część z nich jest konieczna i wynika z ustawowych zadań własnych Gminy, ale duże pieniądze idą na cele, które nie wpływają ani na poprawę bezpieczeństwa, ani warunków życia mieszkańców.

Do analizy i oceny wykorzystaliśmy opublikowany po raz pierwszy „Rejestr umów” za 2016 rok, a także materiały „Obroty na klasyfikacjach wydatków” w paragrafie 4300 (pozostałe wydatki) - Urząd i Promocja.

Analiza tych dokumentów nie  budzi wątpliwości, że z gospodarnością nie ma to nic wspólnego, a pokazuje, jak nie zawsze celowo Burmistrz wydaje publiczne pieniądze.

Pieniądze wydatkowane na szeroko rozumianą promocję Gminy Grodzisk Maz. m.in. na sponsoring, filmy promocyjne, najem powierzchni reklamowych, artykuły prasowe, audycje radiowe, czy telewizyjne, cateringi, spotkania są nieadekwatne do potrzeb w tym zakresie.

 W 2016 roku 15,6% wszystkich dochodów stanowiły wydatki inwestycyjne tj. o około 3.000.000 zł. mniej niż zakładała uchwała budżetowa.

 Priorytetowa inwestycja – ,,Hala Widowiskowo Sportowa”- stoi w miejscu, a jedynie co w trakcie roku budżetowego wykonano to ,,wypasiony” projekt, który jest obecnie na etapie ,,odchudzania” a koszty inwestycji wzrosły z planowanych 35.000.000 zł. do 54.000.000 złotych. Ten przykład pokazuje  typowy brak gospodarności i celowości w wydatkowaniu środków publicznych.

Z planowanej kwoty 4.400.000 zł. wydano 1.561.000 zł.

Podobnie jest z  inwestycją tzw. ,,Mediateką”. 

Z planowanych 1.400.000 zł. wydano 505.350 zł. na projekt.

 Na wykonanie powyższej inwestycji w 2017 roku podpisano umowę z wykonawcą, a koszt jej łącznie z projektem - bez wyposażenia obiektu - to około 15.000.000 zł.

Kolejnym przykładem jest inwestycja pod nazwą ,,Rewitalizacja zabytkowej wilii Niespodzianka” – z planowanej kwoty

1.000.000 zł. w 2016 roku wydano  tylko 70.628 zł.

Na modernizację oświetlenia na terenie gminy z planowanych 800.000 zł. wydano 473 400 zł.

Rok 2016 był też rokiem, nie do końca właściwego nadzoru nad inwestycjami gminnymi a przykładem tego jest rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2, która ciągnie się już 2 lata a zakres wykonanych prac jest niewspółmierny do czasu trwania budowy. Wiele dróg gminnych czeka latami na wykonanie bądź doraźny remont  a pieniądze, które należałoby przeznaczyć na ten cel, kierowane są na zadania z których spokojnie można by zrezygnować lub odwlec w czasie.

Jest tylko nadzieja, że nowa ustawa zwiększająca uprawnienia Regionalnych Izb Obrachunkowych przyczyni się do ograniczenia bezzasadnych wydatków, które ponoszone są tylko i wyłącznie z myślą o przyszłych wyborach samorządowych, stawiając obok autentyczne potrzeby mieszkańców.

 W naszej ocenie nie był to dobry rok jeśli chodzi o gospodarne i celowe wykorzystanie  finansów publicznych.

 

Radni: Krzysztof Kowalczyk, Ewa Górska i Alicja Pytlińska.