Budżet Powiatu na 2017 rok został zatwierdzony. - Obiektyw.info

Uwaga! Ciasteczka!

Obiektyw.info stosuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce cookies.

Budżet Powiatu na 2017 rok został zatwierdzony.

03 styczeń 2017

Uchwała zatwierdzająca dochody i wydatki powiatu w roku 2017, została podjęta na sesji Rady Powiatu w dniu 28.12.2016 roku. To była najważniejsza uchwała ubiegłego roku, która dla Starostwa Grodzisk Mazowiecki, będzie podstawowym dokumentem, a zarazem przewodnikiem w zarządzaniu finansami w 2017 roku. Projekt tego budżetu był wcześniej zatwierdzony przez Zarząd Starostwa i Komisję Finansów Rady Powiatu oraz uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Komisji Obrachunkowej.

 

Budżet przewiduje dochody w wysokości 80.717.578 zł, w tym bieżące  78.065.578 zł i majątkowe 2.652.000 zł. Natomiast do wydania jest przewidziana kwota 79.558.000 zł, w tym na działania bieżące 74.540.378 zł i cele majątkowe 5.018.000 zł. Powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 1.159.200 zł, będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Do zrealizowania budżetu będzie konieczne zaciągnięcie  kredytu w kwocie 2 mln zł.

Dla mieszkańców starostwa, najważniejsze są wydatki , w tym przede wszystkim ich struktura, która przedstawia się jak niżej:

- drogi publiczne powiatowe – 8.415.200 zł, z czego na ich utrzymanie 3.415.200 zł, a na  rozbudowę i budowę nowych 4.440.000 zł. W tym przypadku mi. planowana jest rozbudowa skrzyżowania ul. Kazimierzowskiej, Średniej i Brwinowskiej w Milanówku, modernizacja drogi Siestrzeń – Ojrzanów oraz drogi Grodzisk – Józefina w Adamowiźnie.

- gospodarka mieszkaniowa (grunty, nieruchomości) – 1.075.000 zł

- administracja publiczna – 13.108.867 zł. Są to łączne koszty funkcjonowania wszystkich jednostek starostwa.

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   – 4.205.041 zł

- wymiar sprawiedliwości (bezpłatna pomoc prawna) – 250.416 zł

- obsługa długu publicznego (kredyty, pożyczki) – 820.000 zł

- oświata i wychowanie – 22.190.297 zł. W tym przypadku chodzi o finansowanie szkół podstawowych specjalnych (2.623.803 zł), gimnazjów specjalnych (1.203.388 zł), liceów ogólnokształcących (6.066.367 zł), szkół zawodowych (8.858.966 zł), szkół specjalnych zawodowych ( 1.194.426 zł), centrum kształcenia praktycznego i zawodowego (1.062.572 zł), realizację zadań specjalnych (701.506 zł) i dokształcanie nauczycieli (145.940 zł).

- ochrona zdrowia  - 1.474.100 zł.

- pomoc społeczna – 4.777.680 zł. Chodzi o finansowanie Domu Pomocy Społecznej (2.952.000 zł), ośrodków wsparcia (409.760 zł), Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, (1.386.300 zł).

- profilaktyka społeczna – 2.636.460 zł, z czego na rehabilitację (133.656 zł), zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (532.500 zł) i Powiatowy Urząd Pracy (1.980.300 zł).

- edukacyjna opieka wychowawcza – 1.726.780 zł, w tym świetlice szkolne (104.560 zł), poradnie psychologiczno-pedagogiczne (1.240.500 zł), placówki wychowania przedszkolnego (375.800 zł).

- pomoc rodzinie – 5.978.600 zł, w tym na rodziny zastępcze (2.944.100 zł), działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (3.034.500 zł)

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 136.200 zł

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (biblioteki, muzea) – 976.200 zł

- rozliczenia różne – 10.400.958 zł. Jest to kwota obowiązkowej wpłaty do budżetu państwa jako pomoc dla biedniejszych samorządów terytorialnych (9.990.958 zł), jako tzw. Janosikowe) oraz rezerwa budżetowa 410.000 zł.

Wszystkie wydatki będą pokryte przez rozmaitego rodzaju dotacje i subwencje oraz  środki własne powiatu, w wysokości 10.067.308 zł.

      Jakie więc wnioski można wyciągnąć z zatwierdzonego budżetu? Przede wszystkim głównym wydatkiem jest finansowanie oświaty (22.190.297 zł), co jest ewidentną statutową działalnością starostwa. Bardzo dużym kosztem są różnego rodzaju działania prospołeczne, związane z pomocą dla rodzin, osób niepełnosprawnych, profilaktyką społeczną, rodzin zastępczych i działalnością rozmaitych placówek opiekuńczo-wychowawczych (15.119.520 zł). Ta kwota świadczy o skali problemów i potrzeb w tym zakresie. Relatywnie sporym wydatkiem jest koszt administracyjny funkcjonowania starostwa i jego jednostek organizacyjnych (13.108.867 zł). Dużym obciążeniem dla starostwa jest tzw. „Janosikowe” (9.990.958 zł), które ma wspomagać biedniejsze samorządy, w czego efekcie, niektóre z nich po otrzymaniu pomocy nie wykazując żadnej inicjatywy rozwojowej we własnym zakresie, osiągają lepsze wyniki niż pomagający. W tym przypadku wiele starostw utworzyło koalicję domagając się od rządu polskiego zmniejszenia tej pomocy. Na drogi publiczne przeznaczono stosunkowo niewielką kwotę , bo tylko 8.415.200 zł., co stanowi ok 10 % łącznych wydatków. Ten wydatek powinien być możliwie jak największy, bo takie są oczekiwania społeczne i jest potwierdzeniem rozwoju starostwa. Nieco zastanawiającym może się wydawać niski koszt ochrony zdrowia, szczególnie, w sytuacji wielkich potrzeb Szpitala Zachodniego, nadzorowanego przez starostwo oraz niewielka kwota przeznaczona na kulturę. Również nie można pominąć faktu, że tegoroczny bilans dochodów  i wydatków jest pozytywny i powstała nadwyżka w wysokości 1.159.200 zł, przynajmniej teoretyczne, złagodzi dotychczasowy deficyt.

Na sesji podjęto również inne uchwały, w tym w sprawie:

- zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu na 2017 rok

- przyjęcia planu pracy Rady Powiatu na 2017 rok

- zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2017 roku

- powierzenia zadań dla Powiatowej Biblioteki Publicznej

- trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych

- przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu

- zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

- zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 

Opracował:

Mirosław Bohdan

Dodaj komentarz

Tu wpisz imię lub nick (obowiązkowe)

Kod antyspamowy Kod literowo-cyfrowy. Wpisz go do pola poniżej. Jeśli jest nieczytelny, naciśnij przycisk "Odśwież"
Odśwież

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Maksymalna długość komentarza to 2000 znaków.
Jeśli zauważyłeś komentarz niezgodny z regulaminem - kliknij przycisk "Zgłoś administratorowi".

Komentarze  

0 # Bart 2017-01-06 17:25
Może ktoś mi wytłumaczyć czemu Powiat ma płacić za modernizację jakiegoś śmiesznie małego skrzyżowania w Milanówku? Proponuję żeby Pani Burmistrz Milanówka ograniczyła wydatki na pseudo kulturę, a następnie z finansowała takie modernizacje. Wydawało mi się że Powiat to powinien finansować takie inwestycje jak modernizacja skrzyżowań w ciągu ulicy Królewskiej nr 719
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Zacytuj komentarz | Zgłoś administratorowi
+1 # Sławek 2017-01-04 21:41
Dobrze, że na tym portalu coś czlowiek przeczyta i ma jako taką wiedze.Interesują mnie drogi i chodniki i wydatki na ich remont. Za dużo na to nie mają.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Zacytuj komentarz | Zgłoś administratorowi
+3 # Jacuś 2017-01-03 11:54
No i widać jak na dłoni gdzie jest kasa - w gminach, nie w powiecie!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Zacytuj komentarz | Zgłoś administratorowi
Top