Relacja z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego 18 listopada 2015 roku. - Obiektyw.info

Uwaga! Ciasteczka!

Obiektyw.info stosuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce cookies.

Relacja z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego 18 listopada 2015 roku.

26 listopad 2015

Relacja z posiedzenia Zarządu, które odbyło się w dniu 18 listopada 2015 roku.

Na posiedzeniu Zarząd podjął uchwały w następujących sprawach:

 

- wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim. Przedmiotem najmu na okres 3 lat jest pomieszczenie o pow. 17,70 m2 znajdujące się na I piętrze z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu audio – protetycznego. Najemca zostanie wyłoniony w drodze przetargu;

- przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług ubezpieczenia dla Powiatu Grodziskiego obejmujące Starostwo Powiatu Grodziskiego i powiatowe jednostki organizacyjne;

-zatwierdzenia wyniku postępowania i udzielenia zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów chemicznych i środków czystości dla potrzeb Starostwa Powiatu Grodziskiego”;

-zatwierdzenia wyniku postępowania i udzielenia zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatu Grodziskiego”.

Dyrektor Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim poinformowała o aktualnej sytuacji oddziału pediatrycznego, w którym obecnie pracuje 4 lekarzy pediatrów, 3 złożyło wypowiedzenie. W celu zatrudnienia nowych pediatrów, od lutego 2015 r. umieszczono 18 ogłoszeń, w wyniku których trwają rozmowy z 2 specjalistami. W międzyczasie prowadzone były negocjacje z lekarzami, którzy złożyli wypowiedzenie. Dotychczas stawiane warunki przez lekarzy to przede wszystkim zwiększenie specjalistycznej kadry, nie podwyżki. Jednak obecnie lekarze ci wystąpili o przyznanie od stycznia 2016 r.  podwyżek do kwoty w granicach 8 – 10 tyś. zł miesięcznie, na które Dyrektor Szpitala nie chce się zgodzić, deklarując tym samym, że do końca listopada znajdzie nowych specjalistów, bądź jeśli będzie to konieczne wstrzyma działalność oddziału na czas naboru nowych pediatrów.

Ponadto Dyrektor poinformowała o toczących się negocjacjach z prezesem NFZ, w wyniku których zaproponowano kwotę w wysokości 4,8 mln zł za nadwykonania, w zamian za zrzeczenie się pozostałej należnej kwoty (ok. 3,2 mln zł). Jednocześnie Szpital otrzymał informację o przyznaniu w ramach kontraktu z NFZ na 2016 rok ok. 1,7 mln zł na neurochirurgię.

Zarząd przyjął do wiadomości plan działalności merytorycznej Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku na rok 2016. Dyrektor w ramach działalności kulturalno - oświatowej planuje m.in. organizację festiwalu filmowego, imprez takich jak „Dni Aleksandra Fredry, „Dialog Dwóch Kultur”, wystawy, koncerty, prelekcje, a także kontynuację dotychczasowych wydarzeń - spotkania literackie i konkurs recytatorski. W 2016 roku zaplanowano wystąpienie do MKiDN o dotacje m.in. na konserwację muzealiów, prace konserwatorskie okien i drzwi, organizację wystaw muzealnych, zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej, wydarzenia artystyczne. Dyrektor planuje również aplikować o środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na rewitalizację parku.

Dyrektor Muzeum wystąpił również o zmianę zapisu w statucie polegającą na rozszerzeniu działalności Muzeum o zagranicę.  Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia projektu zmiany statutu Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku nie został przyjęty. Zarząd zobligował Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu do przygotowania na kolejne posiedzenie, projektu uchwały Zarządu w sprawie zmiany w statucie Muzeum, celem przekazania do zaopiniowania ministrowi kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Po otrzymaniu niniejszej opinii Zarząd powróci do sprawy, w celu przyjęcia projektu uchwały na sesji Rady Powiatu.

Członek Zarządu – Zofia Owczarek zapytała czy planowane imprezy kulturalne zwiększą zapotrzebowanie finansowe z budżetu Powiatu. W odpowiedzi Dyrektor poinformował, że wszystkie te wydarzenia finansowane będą ze środków Muzeum m.in. z biletów wstępu i sprzedaży książek.

Na posiedzeniu Zarząd przyjął i przekazał Radzie Powiatu projekty uchwał w sprawach:

- trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka funkcjonujących na terenie powiatu grodziskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;

- nabycia nieruchomości w gm. Grodzisk Mazowiecki obręb Opypy pod poszerzenie drogi powiatowej 1503W – ulicy Mazowieckiej;

- uchwalenia Programu współpracy Powiatu Grodziskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami na 2016 rok.

- zmiany Statutu Powiatu Grodziskiego

- zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2015 rok.

- zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego

Ponadto Zarząd przyjął i przekazał Radzie Powiatu Komisji Statutowo - Regulaminowej projekt uchwały w sprawie diet przysługujących radnemu powiatu oraz zwrotu kosztów podróży służbowych i używania samochodów osobowych do celów służbowych.

Sekretarz Powiatu – Joanna Damaziak przedstawiła projekt odpowiedzi na pismo dot. Sprzeciwu na realizację inwestycji na terenie działek nr 33/1 i 88 obręb 44 w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Nadarzyńskiej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami podziemnymi, budowie garaży naziemnych, rozbudowie przebudowie budynku biurowego ze zmianą na cele gospodarcze – garażowe.

 

Starostwo Powiatu Grodziskiego

Dodaj komentarz

Tu wpisz imię lub nick (obowiązkowe)

Kod antyspamowy Kod literowo-cyfrowy. Wpisz go do pola poniżej. Jeśli jest nieczytelny, naciśnij przycisk "Odśwież"
Odśwież

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Maksymalna długość komentarza to 2000 znaków.
Jeśli zauważyłeś komentarz niezgodny z regulaminem - kliknij przycisk "Zgłoś administratorowi".
Top