Relacja z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego, które odbyło się w dniu 17 lutego 2016 roku. - Obiektyw.info

Uwaga! Ciasteczka!

Obiektyw.info stosuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce cookies.

Relacja z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego, które odbyło się w dniu 17 lutego 2016 roku.

25 luty 2016

Na posiedzeniu Zarząd przyjął i przekazał Radzie Powiatu projekty uchwał w sprawach:

-wyrażenia zgody na oddanie w najem powierzchni Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim;

- zmiany uchwały Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grodziski;

-ustalenia na rok 2016 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie to będzie przyznawane oraz przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Grodziski;

-zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2016 rok.

Zarząd zatwierdził przedstawione przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Grodzisku Mazowieckim sprawozdanie końcowe  z wykonana zadania publicznego pt. „Organizacja Powiatowych Finałów Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w trzech kategoriach: szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej”.

Ponadto na posiedzeniu podjęto uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2016.

Zarząd nie wyraził zgody na współfinansowanie XVII Konkursu Recytacji Własnego Wiersza, organizowanego przez Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich.

Decyzją Zarządu przeznaczono  kwotę w wysokości 800 zł na dofinansowanie części kosztów gali związanej z 10 – leciem utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Grodzisku Mazowieckim. Dofinansowanie zostanie pokryte z rezerwy działu „Kultura i sztuka”.

Ponadto wyrażono zgodę na podpisanie porozumienia z Gminą Grodzisk Mazowiecki dotyczącego przekazania części pasa drogowego drogi powiatowej nr 1526 (ul. 3 Maja w Grodzisku Mazowieckim: na odcinku od ul. gen L. Okulickiego do ul. L. Teligi oraz części pasa drogowego drogi powiatowej nr 1503 (ul. Nadarzyńskiej w Grodzisku Mazowieckim, na odcinku od ulicy H. Sienkiewicza do ul. Zacisze), w związku z realizacją zadania: „Podniesienie standardów życia poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej, w tym terenów zieleni, gminy Grodzisk Mazowiecki”.

Starosta przedstawił informacje na temat:

-postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w przedmiocie ustalenia wzoru umowy określającej warunki organizacyjno – finansowe działalności oraz program działania Muzeum im. A.  i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku;

-postanowienia z dnia 8.02.2016 w sprawie uzgodnienia w zakresie wpływu na drogę powiatową nr 1509W, projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia 15 kV, budowie kontenerowych stacji transformatorowych SN/nN, budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach we wsi Żuków oraz na działce we wsi Adamów, gmina Grodzisk Mazowiecki;

-postanowień z dnia 8.02.2016 w sprawach uzgodnień w zakresie wpływu na drogi powiatowe nr 3833W, nr 3832W, nr 1514W, nr 1515W, projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegających na budowach budynków mieszkalnych jednorodzinnych i budynku gospodarczego we wsiach: Kaski (gmina Jaktorów), Budy Zosine (gmina Jaktorów) oraz w Jaktorowie.

Ponadto na posiedzeniu Dyrektor Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim poinformowała o przyznanej przez NFZ kwocie w wysokości 3,2 mln zł za nadwykonania w 2015 roku. Poinformowała również o trwającej kontroli NFZ, podczas której do tej pory nie wykazano nieprawidłowości.

 

Starostwo Powiatu GrodziskiegoDodaj komentarz

Tu wpisz imię lub nick (obowiązkowe)

Kod antyspamowy Kod literowo-cyfrowy. Wpisz go do pola poniżej. Jeśli jest nieczytelny, naciśnij przycisk "Odśwież"
Odśwież

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Maksymalna długość komentarza to 2000 znaków.
Jeśli zauważyłeś komentarz niezgodny z regulaminem - kliknij przycisk "Zgłoś administratorowi".
Top