Relacja z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego, które odbyło się w dniu 6 kwietnia 2016 roku - Obiektyw.info

Uwaga! Ciasteczka!

Obiektyw.info stosuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce cookies.

Relacja z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego, które odbyło się w dniu 6 kwietnia 2016 roku

14 kwiecień 2016

Na posiedzeniu Zarząd przyjął i przekazał Radzie Powiatu Grodziskiego uchwały w sprawach:

 

- wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na cele publiczne na rzecz Powiatu Grodziskiego nieruchomości stanowiącej grunt pod drogą kategorii powiatowej;

- włączenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Żyrardowskiej 48 do Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Kilińskiego 8c. Zarząd podjął uchwałę w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na wykonanie opracowania geodezyjnego projektu podziału nieruchomości pod realizację inwestycji rozbudowy drogi publicznej kategorii powiatowej 1512W w Żukowie.

Dyrektor Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim omówiła sytuację finansową szpitala oraz zapowiedziała, że szpital będzie walczył o wyższe kontrakty w 2016 roku, ponieważ NFZ planuje ich aneksowanie. Ponadto znaczący dodatkowy przypływ środków szpital uzyskuje z rozwijającego się pakietu onkologicznego, gdyż są to usługi nielimitowane i NFZ płaci za nie dodatkowo. Dyrektor poinformowała również, że PCPR może zajmować pomieszczenia szpitala co najmniej do końca tego roku, zależne to będzie od uzyskania środków finansowych na realizację projektu modernizacji i rozszerzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. W ramach tego projektu planowana jest m.in. sala operacyjna, stworzenie której pozwoli na aplikowanie w dalszej kolejności o środki unijne na  rozszerzenie działalności szpitala poprzez otworzenie oddziału ginekologicznego – położniczego.

Zarząd wyraził zgodę na przedłużenie powierzenia stanowiska obecnemu dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Maz. bez przeprowadzenia konkursu, na kolejnych 5 lat szkolnych.

Decyzją Zarządu przeznaczono kwotę 2000 zł na zakup specjalistycznego obuwia dla uczestników z Ochotniczej Straży Pożarnej w Skułach w zawodach sportowo – pożarniczych, jako nagrodę za przygotowanie i przeprowadzenie pokazu dla uczestników powiatowego etapu konkursu „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. Dofinasowanie zostanie pokryte z rezerwy działu „Gospodarka komunalna i  ochrona środowiska” rozdział „Pozostała działalność”.

Na posiedzeniu wstępnie omówiono wniosek Izby Skarbowej w Warszawie w sprawie przedłużenia do końca 2017 roku umowy najmu powierzchni na dotychczasowym poziomie tj. 1.344,37 m2 na potrzeby Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim. Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta na jednym z kolejnych posiedzeń.

Zarząd podjął również uchwałę zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2016 rok.

Starosta przedstawił informacje na temat:

- uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicy pasa drogowego w ulicach: Kwiatowa, Wojska Polskiego, Kraszewskiego i Wąska w Milanówku”;

- postanowienia w sprawie uzgodnienia w zakresie wpływu na drogę powiatową nr 1511W ul. Nowowiejska w Milanówku, projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „przebudowie zlewni rowu R-4 na kanalizację deszczową z retencją wód przed odpływem do rzeki Rokitnicy Starej w gminie Milanówek”;

- postanowienia w sprawie uzgodnienia w zakresie wpływu na drogi powiatowe nr 1507W Grodzisk Mazowiecki – Izdebno – Cegłów – Boża Wola – Bramki Ludne oraz 1508W Izdebno Kościelne – Chlebnia, projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 150210W na odcinku od drogi powiatowej nr 1507W do drogi powiatowej nr 1508W w gminie Grodzisk Mazowiecki;

- postanowienia w sprawie uzgodnienia w zakresie wpływu na drogę powiatową nr 1506W Kozerki – Czarny Las – Makówka, projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie drugiego budynku jednorodzinnego mieszkalnego, na terenie jednej z działek położonej we wsi Makówka, w gminie Grodzisk Mazowiecki;

-postanowienia w sprawie uzgodnienia w zakresie wpływu na drogę powiatową nr 1505W Grodzisk Mazowiecki – Józefin, projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na usługowe (przedszkole), zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na szkolne (oświata), na terenie jednej z  działek nr położonej we wsi Adamowizna, w gminie Grodzisk Mazowiecki;

-postanowienia w sprawie uzgodnienia w zakresie wpływu na drogę powiatową nr 1506W Grodzisk Kozerki – Czarny Las – Makówka, projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie garażu dwustanowiskowego z pomieszczeniem gospodarczym, na terenie jednej z działek położonej we wsi Władków, w gminie Grodzisk Mazowiecki;

-postanowienia w sprawie uzgodnienia w zakresie wpływu na drogę powiatową nr 1510W Kłudno Stare – Żuków, projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego, na terenie jednej z działek położonej we wsi Kłudno Stare, w gminie Grodzisk Mazowiecki;

-postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 150210W na odcinku od drogi powiatowej nr 1507W do drogi powiatowej nr 1508W ,w gminie Grodzisk Mazowiecki, w zakresie wpływu na drogę powiatową nr 1507W Grodzisk Mazowiecki – Izdebno – Cegłów – Boża Wola – Bramki Ludne.

 

Ponadto na posiedzeniu podjęto indywidualne sprawy mieszkańców.

 

Starostwo Powiatu Grodziskiego

 

Dodaj komentarz

Tu wpisz imię lub nick (obowiązkowe)

Kod antyspamowy Kod literowo-cyfrowy. Wpisz go do pola poniżej. Jeśli jest nieczytelny, naciśnij przycisk "Odśwież"
Odśwież

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Maksymalna długość komentarza to 2000 znaków.
Jeśli zauważyłeś komentarz niezgodny z regulaminem - kliknij przycisk "Zgłoś administratorowi".
Top