Uwaga! Ciasteczka!

Obiektyw.info stosuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce cookies.

Wydrukuj tę stronę

Relacja z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2016 roku.

30 czerwiec 2016

Na posiedzeniu Zarząd podjął uchwały w następujących sprawach:

 

-zatwierdzenia wyniku postępowania i udzielenia zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie: „Modernizacji nawierzchni toru wrotkarskiego z wykonaniem siłowni na świeżym powietrzu w Zespole Szkół Nr 2 przy ulicy Wójtowskiej 3 w Milanówku”;

-zatwierdzenia wyniku postępowania i udzielenia zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na: „Zakup wraz z dostawą 6 zestawów komputerowych, 2 serwerów, 6 monitorów oraz innych niezbędnych urządzeń dla potrzeb Starostwa Powiatu Grodziskiego”;

-zatwierdzenia porozumienia wypłaty odszkodowania za grunt pod poszerzenie drogi powiatowej ulicy Mazowieckiej w miejscowości Kady, w gminie Grodzisk Mazowiecki.

Zarząd przyjął i przekazał Radzie Powiatu projekty uchwał w sprawach:

-wskazania przedstawiciela Rady Powiatu Grodziskiego do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych;

-zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim;

-nabycia nieruchomości w miejscowości Książenice,  w gminie Grodzisk Mazowiecki pod poszerzenie drogi powiatowej 1502W – Aleja Owocowa;

-nabycia nieruchomości gruntowej w Milanówku;

-zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego na lata 2016 – 2026;

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za 2015 rok;

-zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa kotłowni olejowej na gazową w Ośrodku Zdrowia przy ul. Piasta 30 w Milanówku”;

-uchylenia Uchwały Nr 134/XVI/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Milanówek.

Ponadto celem konsultacji przekazano do gmin powiatu grodziskiego projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Grodziskiego na lata 2016 – 2020.

Na prośbę Izby Skarbowej w Warszawie wyrażono zgodę na wydłużenie okresu najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11A w Grodzisku Mazowieckim do dnia 30 czerwca 2017 roku.

Starosta przedstawił informacje na temat:

- postanowienia w sprawie uzgodnienia w zakresie wpływu na drogę powiatową nr 1511W, projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbiórce istniejących budynków (mieszkalnego i usługowego) oraz na budowie budynku jednorodzinnego mieszkalnego z garażem w bryle, na terenie działki położonej w Milanówku przy ul. Nowowiejskiej;

-postanowienia w sprawie uzgodnienia w zakresie wpływu na drogę powiatową nr 1505W, projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie pomieszczenia gospodarczego, na terenie działki położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Montwiłła;

-postanowienia w sprawie uzgodnienia w zakresie wpływu na drogę powiatową nr 1506W, projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na części działek w Kozerkach oraz we Władkowie, w gminie Grodzisk Mazowiecki.

 

Starostwo Powiatu Grodziskiego