Wyświetlenie artykułów z etykietą: Powiat Grodziski - Obiektyw.info

Uwaga! Ciasteczka!

Obiektyw.info stosuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce cookies.

Na posiedzeniu Zarząd podjął uchwałę w sprawie wydania opinii o zamiarze realizacji inwestycji drogowej „III Etap – Rozbudowa i przebudowa ulicy Wojska Polskiego wraz z budową ronda w m. Międzyborów na terenie Gminy Jaktorów”.

W dniu 19 kwietnia 2016 roku o godzinie 10.00 w Zespole Szkół nr 1 przy ulicy Żwirki i Wigury 4 w Grodzisku Mazowieckim odbyły się IX Grodziskie Targi Pracy  zorganizowane przez Starostę Grodziskiego i Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim.

Na posiedzeniu Zarząd przyjął i przekazał Radzie Powiatu Grodziskiego uchwały w sprawach:

O działaniach, w tym sukcesach i problemach policji na terenie powiatu grodziskiego, w 2015 roku, można było sporo usłyszeć, na ostatniej sesji Rady Powiatu, która odbyła się w dniu 24.03.2016 r.  Podczas sesji,  dość obszerne i ciekawe sprawozdanie z działań naszej policji, przedłożył Komendant Powiatowej Komendy Policji Grzegorz Styczyński. Był to z pewnością najciekawszy punkt programu tej sesji.

Komenda Powiatowa, w minionym roku działała w oparciu o 152 etaty (7 wakatów), z posterunkami na terenie gminy Grodzisk Maz. (44.718 mieszkańców), Milanówka (16.353), Jaktorowa (11.555), Żabiej Woli (8.091), Baranowa (5.101) i Podkowy Leśnej (3.843). Na terenie powiatu, łączna ilość potwierdzonych przestępstw wyniosła 1843, co jest bardzo dobrym poziomem w województwie mazowieckim (min. w N. Dworze Maz. – 1832, max. w Wołominie – 5005), przy wykrywalności 64,35 %. Do popełnionych przestępstw należą mi.:

- kryminalne – 1205 (najmniej w województwie), przy wykrywalności 53,5%

- rozbójnicze – 19, przy wykrywalności 68,4%

- bójki z pobiciem – 9, przy wykrywalności 77,78%

- kradzieże – 308 (2013r-480, 2014r-360), przy wykrywalności 29,56%

- kradzieże samochodów – 9 (najmniej w województwie, najwięcej w Wołominie – 203), przy wykrywalności 33,33%

- kradzieże z włamaniem – 221 (Wołomin – 670), przy wykrywalności 22,7% (Wołomin – 14,9%)

- przestępczość narkotykowa – 190 (najwięcej w województwie), przy wykrywalności 96,32%

- przestępstwa gospodarcze – 297 (max w Otwocku – 620), przy wykrywalności 70,03%

- korupcja – 139 (najwięcej w województwie), przy wykrywalności 100%

W ciągu 2015 roku zastosowano dozory dla 47 osób i tymczasowo aresztowano 22 osoby, oraz zabezpieczono ponad 2,7 kg różnych środków odurzających, w tym głównie amfetaminę (ponad 2,5 kg). W sprawach rodzinnych, ujawniono 127 sprawców przemocy, w tym 52 zatrzymano i odizolowano.

Średni czas przybycia policji na zdarzenie wyniósł 6,5 min., w terenie miejskim oraz  8 min i 38 sek., w terenie wiejskim. Ten wskaźnik na terenie województwa wynosił średnio 9 min i 12 sek., w miastach oraz 8 min i 26 sek., na terenach wiejskich. Najszybciej w naszym powiecie reagowali policjanci z Milanówka (4 min i 59 sek., w mieście oraz 8 min na terenie wiejskim).

W sprawach komunikacyjnych, ujawniono 20.224 wykroczenia (w 2014r – 22.070), w tym wypisano 12.622 mandaty (w 2014 – 13.255), wystawiono 825 wniosków o ukaranie i pouczono 6256 kierowców. Z wystawionych 12.622 mandatów, zdecydowana większość (80,46%) dotyczyła bezpieczeństwa i porządku na drogach, a 7,% dotyczyła osób nietrzeźwych. Patrole policji na terenie powiatu przeprowadziły 49.208 kontroli trzeźwości, uczestniczyły w 981 kolizjach drogowych, 63 wypadkach, w których było 62 osób rannych, 7 ofiar śmiertelnych oraz zatrzymano 122 prawa jazdy.

Z przedstawionych danych, wynika, że nasza Komenda Powiatowa Policji jest dość sprawna i przyzwoicie wygląda na tle wskaźników z województwa i innych komend powiatowych. Natomiast mieszkańcy mogą mieć zupełnie inne zdanie i z pewnością można wiele poprawić. Niepokojące są dość częste zmiany na stanowisku komendanta KPP – 3 zmiany w ciągu roku. Okazuje się, że Komendant Grzegorz Styczyński, pracujący od końca lipca 2015 roku, został przeniesiony z dniem 1.04.2016 na inne miejsce. Obecnym Komendantem KPP jest Dariusz Lubański – dotychczasowy z-ca wcześniejszego komendanta. Kolejnym problemem zgłaszanym przez naszych czytelników, są zbyt wczesne zamykane postępowania, bez szczegółowego śledztwa i bez wykrycia sprawcy.

 

Mirosław Bohdan  

View the embedded image gallery online at:
http://obiektyw.info/powiat?start=120#sigFreeIdddf4f57368

    

 

4 kwietnia 2016 r., w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim odbyło się spotkanie w 11. rocznicę śmierci Patrona Szpitala – św. Jana Pawła II. Rozpoczęło się ono mszą świętą w Kaplicy Szpitalnej w intencji pacjentów i pracowników placówki.

 

Relacja z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego, które odbyło się w dniu 16 marca 2016 roku.

Na posiedzeniu Zarząd przyjął sprawozdanie z działalności merytorycznej Muzeum im. Anny  i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku za 2015 rok.

Wyrażono zgodę na utworzenie klasy sportowej w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim oraz klasy sportowej i klasy o profilu z elementami wiedzy o bezpieczeństwie narodowym w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Nr 1 w Milanówku. Wstępnie Zarząd wyraził zgodę na utworzenie z dniem 1 września 2016 roku drugiego stanowiska wicedyrektora w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim. Ostateczna decyzja nastąpi po naborze uczniów do klas pierwszych.

Ponadto Zarząd przyjął i przekazał Radzie Powiatu Grodziskiego projekty uchwał w następujących sprawach:

-  ustanowienia w Powiecie Grodziskim roku 2016 rokiem Powiatowych Obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski i Powstania Państwa Polskiego;

- zmiany uchwały Nr 98/XIII/15 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka funkcjonujących na terenie powiatu grodziskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania;

– zmiany Statutu i nazwy Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim;

- rocznej oceny działalności warsztatu terapii zajęciowej działającego przy Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczym KSN AW w Milanówku za rok 2015;

- rocznej oceny z działalności warsztatu terapii zajęciowej działającego przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych MALWA PLUS w Grodzisku Mazowieckim za rok 2015;

- obniżenia dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2016;

-określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane Powiatowi Grodziskiemu;

- zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2016 rok.

Zarząd przyjął i przekazał Radzie Powiatu sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w roku 2015 oraz sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim w okresie od 01.01. do 31.12.2015 r.

Ponadto na posiedzeniu Zarząd podjął uchwały w sprawach:

-zatwierdzenia wyniku postępowania i udzielenia zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na „Zakup wraz z dostawą materiałów promocyjnych na potrzeby promocji Powiatu Grodziskiego”;

- przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie „Remontu drogi dojazdowej i utwardzenie placu manewrowego przy ulicy Żyrardowskiej 48 w Grodzisku Mazowieckim”;

W związku ze zmianą przepisów o ochronie i wiążącymi się z tym kosztami
na zatrudnienie ochrony z bronią, wyrażono zgodę na zwiększenie dotacji na 2016 r.
dla Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku. Faktyczna kwota zostanie przyznana po wyłonieniu firmy w drodze przetargu.

Starosta przedstawił informację na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Książenice i Urszulin po północnej stronie ulicy Olszowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki, który będzie sporządzany na podstawie uchwały Nr 317/2016 z dnia 24 lutego 2016 r.

 

Relacja z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego, które odbyło się w dniu 23 marca 2016 roku.

 

Zarząd wyraził zgodę na podjęcie współpracy przez Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim z Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.  

Podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia porozumienia wypłaty odszkodowania za grunt pod poszerzenie drogi powiatowej nr 1505W ul. Mazowieckiej we wsi  Osowiec.  

Ponadto postanowiono wypowiedzieć dotychczasową umowę najmu pomieszczeń w przychodni zdrowia w Milanówku przy ul. Piasta 30 z Panem Janem K. Nowakiem w ramach prowadzonej przez niego działalności „NSZOZ Neurologia i EEG” oraz podjęto decyzję o podpisaniu umowy najmu na okres 3 lat z firmą „Poradnia Neurologiczna i EEG s. c. J. K. Nowak, I. Nowak, M. Wąsikowski”.

Na posiedzeniu Zarząd podjął uchwały w sprawach:

- przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę pomieszczeń w budynku przy ulicy Żyrardowskiej 48 w Grodzisku Mazowieckim na siedzibę Publicznego Ogniska Plastycznego”;

- zatwierdzenia sprawozdania częściowego przedstawionego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincji Niepokalanej – Warszawska z siedzibą w Warszawie o sposobie wykorzystania udzielonej w 2015 r. dotacji przeznaczonej na prowadzenie niepublicznej całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci powyżej 10 roku życia;

- zatwierdzenia sprawozdania końcowego przedstawionego przez Dom Rehabilitacyjno – Opiekuńczy Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej z siedzibą w Milanówku o sposobie wykorzystania dotacji udzielonej w okresie od 11.10.2010 r. do 28.07.2015 r. przeznaczonej na finansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenia na terenie Podkowy Leśnej Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

- zatwierdzenia częściowego sprawozdania przedstawionego przez Dom Rehabilitacyjno – Opiekuńczy Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej z siedzibą w Milanówku o sposobie wykorzystania udzielonej w 2015 r.  dotacji z przeznaczeniem  na finansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenia na terenie powiatu grodziskiego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz o sposobie udzielonej dotacji w 2015 roku z przeznaczeniem na finansowanie zadania - prowadzenie na terenie powiatu grodziskiego  Domu Pomocy Społecznej dla 54 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;

- zatwierdzenia przedstawionych rozliczeń udzielonych dotacji w 2015 roku na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu grodziskiego, przebywających w palcówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów;

- rozliczeń udzielonych dotacji w 2015 roku na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu grodziskiego, przebywających w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów;

- zatwierdzenia przedstawionych sprawozdań z wykorzystania udzielonych dotacji w 2015 roku na pokrycie wydatków bieżących przez ponadgimnazjalne szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych  funkcjonujących na terenie powiatu grodziskiego;

- zatwierdzenia przedstawionego sprawozdania z wykorzystania udzielonej dotacji w 2015 roku na pokrycie wydatków bieżących przez ponadgimnazjalną szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej – Prywatną Policealną Szkołę Zawodową w Grodzisku Mazowieckim ul. 11 Listopada 18 lok. 3;

-zatwierdzenia przedstawionego przez Gminę Brwinów rozliczenia dotacji celowej udzielonej w 2015 roku;

- zatwierdzenia przedstawionego przez Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku rozliczenia dotacji podmiotowej udzielonej w 2015 roku.

Na posiedzeniu Zarząd omówił Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Grodziskiego.

Ponadto przedstawioną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Ocenę Stanu Sanitarnego Powiatu Grodziskiego w 2015 roku postanowiono przekazać na Sesję Rady Powiatu Grodziskiego, która odbędzie się kwietniu 2016 r.

Starosta przedstawił informację na temat postanowienia nr 8/2016 z dnia 16.03.2016 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na dobudowie części magazynowej do istniejącego budynku wielofunkcyjnego, na jednej z działek  położonej w miejscowości Stare Budy w gminie Jaktorów, w zakresie wpływu na drogę powiatową nr 1516W.

Członek Zarządu Zofia Owczarek podziękowała za udział władz powiatu w szeregu spotkań na terenie Gminy Żabia Wola szczególnie organizowanych przez OSP. Wyraziła pozytywną opinię na temat Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu grodziskiego, który w jej ocenie zaspokaja potrzeby Gminy Żabia Wola, jednocześnie przekazała drobne uwagi do projektu Planu. Poinformowała również, że podejmowane działania Powiatu Grodziskiego na obszarze Gminy Żabia Wola, w szczególności dotyczące inwestycji drogowych, zostały umieszczone w kwartalniku Gminy Żabia Wola.


Starostwo Powiatu Grodziskiego

W gminie Grodzisk Maz. podjęto działania w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR). Aktualizacja dotyczy obszarów wiejskich wokół Grodziska.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych pragniemy

złożyć najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, pogody ducha, radości oraz

przeżycia miłych chwil w gronie rodziny i przyjaciół.

 

Niech Zmartwychwstanie Pańskie napełni Nas wszystkich spokojem oraz

wiarą i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego
Jerzy Terlikowski

 

Starosta Grodziski

Marek Wieżbicki

 

V Grand Prix Szkół Podstawowych w Szachach na rok 2015/16. Turniej 4

Top