Wyświetlenie artykułów z etykietą: Powiat Grodziski - Obiektyw.info

Uwaga! Ciasteczka!

Obiektyw.info stosuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce cookies.

O działaniach, w tym sukcesach i problemach policji na terenie powiatu grodziskiego, w 2015 roku, można było sporo usłyszeć, na ostatniej sesji Rady Powiatu, która odbyła się w dniu 24.03.2016 r.  Podczas sesji,  dość obszerne i ciekawe sprawozdanie z działań naszej policji, przedłożył Komendant Powiatowej Komendy Policji Grzegorz Styczyński. Był to z pewnością najciekawszy punkt programu tej sesji.

Komenda Powiatowa, w minionym roku działała w oparciu o 152 etaty (7 wakatów), z posterunkami na terenie gminy Grodzisk Maz. (44.718 mieszkańców), Milanówka (16.353), Jaktorowa (11.555), Żabiej Woli (8.091), Baranowa (5.101) i Podkowy Leśnej (3.843). Na terenie powiatu, łączna ilość potwierdzonych przestępstw wyniosła 1843, co jest bardzo dobrym poziomem w województwie mazowieckim (min. w N. Dworze Maz. – 1832, max. w Wołominie – 5005), przy wykrywalności 64,35 %. Do popełnionych przestępstw należą mi.:

- kryminalne – 1205 (najmniej w województwie), przy wykrywalności 53,5%

- rozbójnicze – 19, przy wykrywalności 68,4%

- bójki z pobiciem – 9, przy wykrywalności 77,78%

- kradzieże – 308 (2013r-480, 2014r-360), przy wykrywalności 29,56%

- kradzieże samochodów – 9 (najmniej w województwie, najwięcej w Wołominie – 203), przy wykrywalności 33,33%

- kradzieże z włamaniem – 221 (Wołomin – 670), przy wykrywalności 22,7% (Wołomin – 14,9%)

- przestępczość narkotykowa – 190 (najwięcej w województwie), przy wykrywalności 96,32%

- przestępstwa gospodarcze – 297 (max w Otwocku – 620), przy wykrywalności 70,03%

- korupcja – 139 (najwięcej w województwie), przy wykrywalności 100%

W ciągu 2015 roku zastosowano dozory dla 47 osób i tymczasowo aresztowano 22 osoby, oraz zabezpieczono ponad 2,7 kg różnych środków odurzających, w tym głównie amfetaminę (ponad 2,5 kg). W sprawach rodzinnych, ujawniono 127 sprawców przemocy, w tym 52 zatrzymano i odizolowano.

Średni czas przybycia policji na zdarzenie wyniósł 6,5 min., w terenie miejskim oraz  8 min i 38 sek., w terenie wiejskim. Ten wskaźnik na terenie województwa wynosił średnio 9 min i 12 sek., w miastach oraz 8 min i 26 sek., na terenach wiejskich. Najszybciej w naszym powiecie reagowali policjanci z Milanówka (4 min i 59 sek., w mieście oraz 8 min na terenie wiejskim).

W sprawach komunikacyjnych, ujawniono 20.224 wykroczenia (w 2014r – 22.070), w tym wypisano 12.622 mandaty (w 2014 – 13.255), wystawiono 825 wniosków o ukaranie i pouczono 6256 kierowców. Z wystawionych 12.622 mandatów, zdecydowana większość (80,46%) dotyczyła bezpieczeństwa i porządku na drogach, a 7,% dotyczyła osób nietrzeźwych. Patrole policji na terenie powiatu przeprowadziły 49.208 kontroli trzeźwości, uczestniczyły w 981 kolizjach drogowych, 63 wypadkach, w których było 62 osób rannych, 7 ofiar śmiertelnych oraz zatrzymano 122 prawa jazdy.

Z przedstawionych danych, wynika, że nasza Komenda Powiatowa Policji jest dość sprawna i przyzwoicie wygląda na tle wskaźników z województwa i innych komend powiatowych. Natomiast mieszkańcy mogą mieć zupełnie inne zdanie i z pewnością można wiele poprawić. Niepokojące są dość częste zmiany na stanowisku komendanta KPP – 3 zmiany w ciągu roku. Okazuje się, że Komendant Grzegorz Styczyński, pracujący od końca lipca 2015 roku, został przeniesiony z dniem 1.04.2016 na inne miejsce. Obecnym Komendantem KPP jest Dariusz Lubański – dotychczasowy z-ca wcześniejszego komendanta. Kolejnym problemem zgłaszanym przez naszych czytelników, są zbyt wczesne zamykane postępowania, bez szczegółowego śledztwa i bez wykrycia sprawcy.

 

Mirosław Bohdan  

View the embedded image gallery online at:
http://obiektyw.info/powiat?start=90#sigFreeIdddf4f57368

    

 

4 kwietnia 2016 r., w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim odbyło się spotkanie w 11. rocznicę śmierci Patrona Szpitala – św. Jana Pawła II. Rozpoczęło się ono mszą świętą w Kaplicy Szpitalnej w intencji pacjentów i pracowników placówki.

 

Relacja z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego, które odbyło się w dniu 16 marca 2016 roku.

Na posiedzeniu Zarząd przyjął sprawozdanie z działalności merytorycznej Muzeum im. Anny  i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku za 2015 rok.

Wyrażono zgodę na utworzenie klasy sportowej w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim oraz klasy sportowej i klasy o profilu z elementami wiedzy o bezpieczeństwie narodowym w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Nr 1 w Milanówku. Wstępnie Zarząd wyraził zgodę na utworzenie z dniem 1 września 2016 roku drugiego stanowiska wicedyrektora w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim. Ostateczna decyzja nastąpi po naborze uczniów do klas pierwszych.

Ponadto Zarząd przyjął i przekazał Radzie Powiatu Grodziskiego projekty uchwał w następujących sprawach:

-  ustanowienia w Powiecie Grodziskim roku 2016 rokiem Powiatowych Obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski i Powstania Państwa Polskiego;

- zmiany uchwały Nr 98/XIII/15 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka funkcjonujących na terenie powiatu grodziskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania;

– zmiany Statutu i nazwy Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim;

- rocznej oceny działalności warsztatu terapii zajęciowej działającego przy Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczym KSN AW w Milanówku za rok 2015;

- rocznej oceny z działalności warsztatu terapii zajęciowej działającego przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych MALWA PLUS w Grodzisku Mazowieckim za rok 2015;

- obniżenia dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2016;

-określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane Powiatowi Grodziskiemu;

- zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2016 rok.

Zarząd przyjął i przekazał Radzie Powiatu sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w roku 2015 oraz sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim w okresie od 01.01. do 31.12.2015 r.

Ponadto na posiedzeniu Zarząd podjął uchwały w sprawach:

-zatwierdzenia wyniku postępowania i udzielenia zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na „Zakup wraz z dostawą materiałów promocyjnych na potrzeby promocji Powiatu Grodziskiego”;

- przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie „Remontu drogi dojazdowej i utwardzenie placu manewrowego przy ulicy Żyrardowskiej 48 w Grodzisku Mazowieckim”;

W związku ze zmianą przepisów o ochronie i wiążącymi się z tym kosztami
na zatrudnienie ochrony z bronią, wyrażono zgodę na zwiększenie dotacji na 2016 r.
dla Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku. Faktyczna kwota zostanie przyznana po wyłonieniu firmy w drodze przetargu.

Starosta przedstawił informację na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Książenice i Urszulin po północnej stronie ulicy Olszowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki, który będzie sporządzany na podstawie uchwały Nr 317/2016 z dnia 24 lutego 2016 r.

 

Relacja z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego, które odbyło się w dniu 23 marca 2016 roku.

 

Zarząd wyraził zgodę na podjęcie współpracy przez Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim z Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.  

Podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia porozumienia wypłaty odszkodowania za grunt pod poszerzenie drogi powiatowej nr 1505W ul. Mazowieckiej we wsi  Osowiec.  

Ponadto postanowiono wypowiedzieć dotychczasową umowę najmu pomieszczeń w przychodni zdrowia w Milanówku przy ul. Piasta 30 z Panem Janem K. Nowakiem w ramach prowadzonej przez niego działalności „NSZOZ Neurologia i EEG” oraz podjęto decyzję o podpisaniu umowy najmu na okres 3 lat z firmą „Poradnia Neurologiczna i EEG s. c. J. K. Nowak, I. Nowak, M. Wąsikowski”.

Na posiedzeniu Zarząd podjął uchwały w sprawach:

- przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę pomieszczeń w budynku przy ulicy Żyrardowskiej 48 w Grodzisku Mazowieckim na siedzibę Publicznego Ogniska Plastycznego”;

- zatwierdzenia sprawozdania częściowego przedstawionego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincji Niepokalanej – Warszawska z siedzibą w Warszawie o sposobie wykorzystania udzielonej w 2015 r. dotacji przeznaczonej na prowadzenie niepublicznej całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci powyżej 10 roku życia;

- zatwierdzenia sprawozdania końcowego przedstawionego przez Dom Rehabilitacyjno – Opiekuńczy Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej z siedzibą w Milanówku o sposobie wykorzystania dotacji udzielonej w okresie od 11.10.2010 r. do 28.07.2015 r. przeznaczonej na finansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenia na terenie Podkowy Leśnej Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

- zatwierdzenia częściowego sprawozdania przedstawionego przez Dom Rehabilitacyjno – Opiekuńczy Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej z siedzibą w Milanówku o sposobie wykorzystania udzielonej w 2015 r.  dotacji z przeznaczeniem  na finansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenia na terenie powiatu grodziskiego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz o sposobie udzielonej dotacji w 2015 roku z przeznaczeniem na finansowanie zadania - prowadzenie na terenie powiatu grodziskiego  Domu Pomocy Społecznej dla 54 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;

- zatwierdzenia przedstawionych rozliczeń udzielonych dotacji w 2015 roku na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu grodziskiego, przebywających w palcówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów;

- rozliczeń udzielonych dotacji w 2015 roku na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu grodziskiego, przebywających w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów;

- zatwierdzenia przedstawionych sprawozdań z wykorzystania udzielonych dotacji w 2015 roku na pokrycie wydatków bieżących przez ponadgimnazjalne szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych  funkcjonujących na terenie powiatu grodziskiego;

- zatwierdzenia przedstawionego sprawozdania z wykorzystania udzielonej dotacji w 2015 roku na pokrycie wydatków bieżących przez ponadgimnazjalną szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej – Prywatną Policealną Szkołę Zawodową w Grodzisku Mazowieckim ul. 11 Listopada 18 lok. 3;

-zatwierdzenia przedstawionego przez Gminę Brwinów rozliczenia dotacji celowej udzielonej w 2015 roku;

- zatwierdzenia przedstawionego przez Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku rozliczenia dotacji podmiotowej udzielonej w 2015 roku.

Na posiedzeniu Zarząd omówił Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Grodziskiego.

Ponadto przedstawioną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Ocenę Stanu Sanitarnego Powiatu Grodziskiego w 2015 roku postanowiono przekazać na Sesję Rady Powiatu Grodziskiego, która odbędzie się kwietniu 2016 r.

Starosta przedstawił informację na temat postanowienia nr 8/2016 z dnia 16.03.2016 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na dobudowie części magazynowej do istniejącego budynku wielofunkcyjnego, na jednej z działek  położonej w miejscowości Stare Budy w gminie Jaktorów, w zakresie wpływu na drogę powiatową nr 1516W.

Członek Zarządu Zofia Owczarek podziękowała za udział władz powiatu w szeregu spotkań na terenie Gminy Żabia Wola szczególnie organizowanych przez OSP. Wyraziła pozytywną opinię na temat Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu grodziskiego, który w jej ocenie zaspokaja potrzeby Gminy Żabia Wola, jednocześnie przekazała drobne uwagi do projektu Planu. Poinformowała również, że podejmowane działania Powiatu Grodziskiego na obszarze Gminy Żabia Wola, w szczególności dotyczące inwestycji drogowych, zostały umieszczone w kwartalniku Gminy Żabia Wola.


Starostwo Powiatu Grodziskiego

W gminie Grodzisk Maz. podjęto działania w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR). Aktualizacja dotyczy obszarów wiejskich wokół Grodziska.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych pragniemy

złożyć najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, pogody ducha, radości oraz

przeżycia miłych chwil w gronie rodziny i przyjaciół.

 

Niech Zmartwychwstanie Pańskie napełni Nas wszystkich spokojem oraz

wiarą i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego
Jerzy Terlikowski

 

Starosta Grodziski

Marek Wieżbicki

 

V Grand Prix Szkół Podstawowych w Szachach na rok 2015/16. Turniej 4

16 marca br. w siedzibie Zespołu Szkół im. Hipolita Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim obył się Międzyszkolny Turniej Halowej Piłki Nożnej.

10 marca w sali widowiskowej grodziskiego Centrum Kultury miała miejsce niezwykła gala – uroczystość 10-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Grodzisku Mazowieckim.  Była to okazja dla wszystkich zaproszonych gości i studentów Uniwersytetu aby podsumować to, co do tej pory zrealizowano, złożyć podziękowania za ogrom włożonej pracy ale przede wszystkim radośnie poświętować. Jak przystało na studentów całość uroczystości rozpoczął utwór „Gaudeamus Igitur” wykonany przez uniwersytecki chór „Fermata” pod batutą Alicji Podlewskiej-Paciorek, a odśpiewany przez wszystkich studentów.

Top